Værktøj til forebyggelse, der virker

Resultatet af den syddanske sundhedsprofil, Hvordan har du det?, er nu offentliggjort. Sundhedsprofilen gør det muligt for kommunerne at prioritere bedre i indsatsen om forebyggelse og sundhedsfremme. Det er oplagt, at kommunerne målretter indsatsen over for borgere med ringe egenomsorgsevne.

I begyndelsen af 2009 indgik stat, regioner og kommuner en aftale om, at der skal udarbejdes sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner. Nu foreligger den syddanske sundhedsprofil for 2010.

Sundhedsprofilen: Et solidt grundlag af viden
”Sundhedsprofilen giver kommunerne en langt bedre mulighed for at handle på baggrund af viden frem for tro og håb. Den giver os et solidt indblik i borgernes sundhedstilstand og giver pejlemærker til fremadrettede indsatsområder,” udtaler rådmand i Odense Kommune, Jane Jegind, som er næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.

De syddanske kommuner har fået indarbejdet en række spørgsmål i sundhedsprofilen om, hvilke sundhedstilbud borgerne efterspørger. Resultatet viser, at der er efterspørgsel på de tilbud, kommunerne typisk stiller til rådighed, fx rygestopkurser, kostvejledning og tilbud om motion. En stor gruppe af borgere tilkendegiver, at de ønsker aktiviteter med andre i samme situation.

Målrettede og involverede forebyggelsestilbud
Samtidig viser sundhedsprofilens resultat, at der kan være god grund til at målrette indsatsen mod de mest udsatte grupper. Generelt har de mest syge nemlig mindst tillid til, at de selv kan ændre deres sundhedstilstand.

Jane Jegind udtaler: ”Sundhedsprofilen viser, at vores uddannelsesniveau og vores tilknytning til arbejdsmarkedet har markant betydning for vores fysiske helbred. Fx har 24,9 % af de syddanske borgere uden erhvervsuddannelse et dårligt fysisk helbred, mens dette kun gælder for 7,2 % af de, som har en lang videregående uddannelse. De store oplysningskampagner ser ud til at have virket på de højtuddannede, men har slået fejl i forhold til den gruppe, der er i størst risiko for at blive syge. Det gælder dog ikke vores forhold til alkohol, da der ikke ser ud til at være nogen umiddelbar sammenhæng mellem uddannelsens længde og indtag af alkohol.”

”Det er oplagt, at kommunerne arbejder videre med differentiering af indsatsen ud fra forhold som uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet, og at tilbuddene prioriteres efter hver enkelt borgers behov. Det, vi har brug for, er målrettede og involverende forebyggelsestilbud frem for brede informationskampagner”, afslutter Jane Jegind.

Find sundhedsprofilen på www.regionsyddanmark.dk

Yderligere oplysninger
Jane Jegind, rådmand i Odense Kommune og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, mobil 20 91 10 31
Ann Iversen, projektleder i afdelingen for kommunesamarbejde, Region Syddanmark, mobil 29 20 13 13