Landsdækkende anlægsgartner skal passe DSBs områder

Fra 1. april overtager anlægsgartnerfirmaet, OKNygaard, ansvaret for pleje og vedligeholdelse af DSBs udendørsarealer i hele landet. 

Kontrakten er på plads. OKNygaard, et af landets største anlægsgartnerfirmaer, har vundet opgaven med totalpleje af DSB’s områder. Det drejer sig om ca. 300 lokationer fordelt over hele landet med et samlet areal på ca. 244 hektar.

Lokal forankring er et must

Opgaven lyder på totalpleje af områderne. Det indebærer blandt andet pleje og vedligeholdelse af de grønne områder, ukrudtskontrol på sporstrækninger, renholdelse samt saltning og snerydning. Den store geografiske spredning er med til at gøre opgaven særligt krævende.

”DSB har fra starten ønsket et partnerskab, baseret på tillid, ærlighed og transparens. Udfordringer og problemer ønskes løst i fællesskab” siger Michael Wulff, FM Kontraktstyringschef DSB.

For at løse en driftsopgave af dette omfang effektivt, kræver det, at man som virksomhed er landsdækkende og samtidig har en stærk lokal forankring. Ellers bliver styring af entreprisen ganske enkelt for tung.

”Vi har fra starten satset på netop lokal forankring. Det gør det lettere og hurtigere at foretage tilsyn, holde opsyn og at praktisere rettidig omhu til gavn for kunderne”, udtaler Ole Kjærgaard, direktør OKNygaard.

Det gode samarbejde fortsætter

OKNygaard har siden 2012 vedligeholdt DBSs områder på udvalgte strækninger i Jylland. Det kommende samarbejde forventes at forløbe i samme positive ånd, som hidtil:

”Vi ved, at DSB forventer et højt fagligt niveau, hvor der ikke gås på kompromis med kvaliteten. Siden 2012 har vi opbygget et godt samarbejde, hvor vi har fundet frem til den optimale styring af projekterne og den optimale kommunikation. Det er et meget givende samarbejde, som vi ser frem til at fortsætte de kommende år”, udtaler Gert Brøgger, afdelingsleder for storkundeafdelingen i OKNygaard.

Den nye kontrakt med DSB strækker sig over 5 år.

Yderligere informationer:

Ordførende direktør Ole Kjærgaard
Mobil: 2787 7400
okj@oknygaard.dk

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartner med anlæg og drift af udearealer i hele landet. OKNygaard har 400 medarbejdere fordelt på 10 lokale afdelinger, som løser opgaver i over 90 % af landets kommuner og servicerer mere end 1000 kunder fordelt over hele landet. OKNygaard levererer totalløsninger inden for anlæg og drift til bl.a. virksomheder, boligforeninger, institutioner og slotaparker.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia