OKNygaard løfter indtjeningen med mere end 11 mio. kr. og får grønne tal på bundlinjen

Udviklingen er et skridt på vejen til en konsolidering af virksomheden efter sammenlægningen for bare 2,5 år siden. Strategien om at være hele Danmarks anlægsgartner  er helt rigtig. Årets resultat før skat udgør 3,4 mio. kr., hvilket ledelsen anser som en tilfredsstillende fremgang.

”Med vores 10 adresser i Jylland, Fyn og Sjælland kan vi tilbyde en både lokal og landsdækkende service. Vores adresser er nemlig ikke ”postbokse” eller ”salgskontorer”, det er komplette virksomheder, som kan tilbyde hele paletten af anlægsgartneropgaver – både sommer og vinter”, siger ordførende direktør Ole Kjærgaard.

Udviklingen i aktiviteter og indtjening er på rette kurs

Selv om årets resultat er løftet med mere end 11 mio. kr. og udgør knap 3,4 mio. kr. er det ikke helt på niveau med forventningerne til året, men set i sammenhæng med øvrige delmål, der er opnået organisatorisk samt i forhold til selskabets position på markedet, er regnskabsåret 2015 forløbet tilfredsstillende. Udover en forbedret indtjening er der realiseret en markant vækst i aktiviteterne, uden en tilsvarende vækst i kapacitetsapparatet, således at en række synergieffekter fra sammenlægningen nu realiseres.

Der investeres fortsat betragtelige ledelses- og medarbejderressourcer på fastholdelse og udbygning af virksomhedens relationer i forhold til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Målet om at være en anerkendt landsdækkende anlægsgartnervirksomhed er nu en realitet, hvilket stiller selskabet i en yderligere stærk konkurrencemæssig situation på markedet i fremtiden.

”Erfaring og viden på tværs af landsdele, sektorer, kunder og opgavetyper er vores helt unikke styrke. Det er netop forskelligheden, det lokale tilhørsforhold og det landsdækkende setup, som giver den brede faglighed og dybde. Den seneste landsdækkende kontrakt, hvor vi skal udføre totalpleje på ca. 300 DSB lokationer fordelt over hele landet med et samlet areal på ca. 244 hektar er et tydeligt eksempel på, at strategien holder”, forklarer Ole Kjærgaard.

Kunderne er hovedsageligt landsdækkende virksomheder, private erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder, boligselskaber og institutioner.

500 mio. kr. kernekompetencer fylder i ordrebogen for 2016 og 2017

Selskabet har slået sit navn fast i markedet som en anerkendt landsdækkende anlægsgartnervirksomhed. Ved at kunne tilbyde landsdækkende pleje inden for grøn drift er der åbnet op for yderligere muligheder i markedet til sikring af en fortsat positiv udvikling i både aktiviteter og indtjening. På anlægsmarkedet forventes en øgning i omsætningen på såvel det sjællandske som det jyske marked.

Med en ordrebeholdning på 300 mio. kr. til udførelse allerede i 2016 og en konsekvent fokusering på virksomhedens kernekompetencer samt en vedvarende risikostyring forventer ledelsen en fortsat kontrolleret vækst samt øget indtjening i 2016.

Fokus på styring og optimering sikrer øget kundetilfredshed og indtjening

Selskabets vedvarende arbejde med Styret Entreprise og Styret Drift har og vil fortsat medvirke til en øget indtjening og øget kundetilfredshed via effektiv projektstyring gennem hele forløbet.

” Optimering via teknologi står højt på dagsordenen, f.eks. udføres kvalitetssikring direkte på arbejdspladsen via mobiltelefonen og er øjeblikkelig tilgængelig for kundens rådgivere. På samme måde har vi overført hele vores arbejdsmiljøsystem, betjeningsvejledninger, beredskabsplaner mv. til en App, så medarbejderne har alle informationer og aktive telefonnumre mv. direkte på mobilen. Alt sammen noget som effektiviserer arbejdsprocesserne og dermed forbedrer vores konkurrenceevne”, slutter Ole Kjærgaard, OKNygaard.

Indsatser i 2016:

  • Udbygge anlægsaktiviteter langs den østjyske vækstkorridor.
  • Udvide pleje- og vedligeholdelsesaktiviteterne blandt B2B-kunderne over hele Danmark.
  • Konsolidere aktiviteterne i storkundeafdelingen, som betjener landsdækkende kunder.
  • Fastholde og udbygge betjeningen af både lokale virksomheder og boligselskaber, landsdækkende koncerner og kæder samt kommuner og offentlige bygherrer. 

Yderligere informationer:

Ordførende direktør Ole Kjærgaard
Mobil: 2787 7400
okj@oknygaard.dk

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartner med anlæg og drift af udearealer i hele landet. OKNygaard har 400 medarbejdere fordelt på 10 lokale afdelinger, som løser opgaver i over 90 % af landets kommuner og servicerer mere end 1000 kunder fordelt over hele landet. OKNygaard levererer totalløsninger inden for anlæg og drift til bl.a. virksomheder, boligforeninger, institutioner og slotaparker.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia