OKNygaard venter fremgang i 2015

Selskabet har for alvor slået sit navn fast i markedet. Ordretilgangen har i løbet af 2014 været markant stigende og virksomheden havde således en solid ordrebeholdning ved indgangen til 2015, som vil medføre en positiv udvikling i såvel aktivitet som indtjening. Ordresituationen er ligeledes gunstig for 2016 og 2017, og udgør mere end 500 mio. kr.

Regnskabet har resultatmæssigt været påvirket af implementeringen af fusionen i den nye organisation. Der er i regnskabsåret 2014 afholdt betydelige omkostninger og tidsmæssige ressourcer til optimering af processer og samkøring af systemer, med det bedste fra hvert af de fusionerede selskaber. Omkostningerne hertil er nu afholdt og virksomheden fremstår trimmet og godt rustet til fremtiden.

Resultatet for 2014 blev på -6,1 mio. kr. efter skat, mens egenkapitalen forsat er solid og udgør 22 mio. kr. med en soliditetsgrad på 22,5 %.

Forventer udvikling

Selskabet har og vil fortsat arbejde med implementering og videreudvikling af Styret Entreprise og Styret Drift og ledelsen forventer med afsæt heri en øget indtjening og øget kundetilfredshed. Med afsæt i en solid ordrebeholdning og øvrige væsentlige organisatoriske tiltag gennemført i 2014, forventer ledelsen at realisere et positivt resultat for 2015.

”OKNygaard dækker alle kompetencer i anlægsgartnerbranchen og arbejder målrettet på at udvikle hele organisationen gennem implementering af lean- og styrringssystemerne Styret Entreprise og Styret Drift. I sammenhæng med de omlægninger, vi har gennemført og de effektiviseringer vi er i gang med, er jeg sikker på, at vi kan skabe en velindtjenende virksomhed i de kommende år”, siger ordførende direktør Ole Kjærgaard.

Billedetekst: 250 medarbejdere fra OKNygaards Driftenhed samlet på AMU-Nordjylland til 36 timer med fokus på øget kundetilfredshed og effektivitet. Konceptet Styret Drift skal øge effektiviteten ved, at fjerne spildtid af enhver art i opgaveudførslen. 

Ordførende direktør Ole Kjærgaard
Mobil: 2787 7400

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartner. Virksomheden tilbyder anlægs-, drift- og plejeløsninger i hele landet. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia