Renoveringsprojekter kræver klar og tydelig kommunikation

På Jens Warmings Vej i København arbejdes der for fuld kraft på at anlægge nye grønne arealer, flisebelægning, legepladser, parkeringspladser og en enkelt vej til 40 totalrenoverede rækkehuse.

Det er Boligselskabet Hjem, der står bag projektet, hvor anlægsgartnerentreprisen udføres af OKNygaard.

Vi har spurgt projektleder Bent Lundgren om, hvad der kræves, for at alle kommer sikkert i mål med denne type projekter.

”Vi har samarbejdet med en lang række boligselskaber gennem tiden. Og mønstret er helt tydeligt”, fortæller han. ”Fokus er på sikkerhed, planlægning og mest af alt den gode og tydelige kommunikation”.

Sikkerhed, planlægning og god kommunikation er vejen til succes
Projektleder Bent Lundgren vurderer, at det er netop disse tre emner, som betyder mest for boligselskaberne, fordi boligselskabernes vigtigste fokusområde er beboernes trivsel og velvære, og anfører, at det naturligvis er vigtigt, at projektets kvalitet som en selvfølgelighed er i orden.

”Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal altid være på plads. Det er her, sikkerheden på arbejdspladsen og adgangen til arbejdspladsen fastlægges. OKNygaard afspærrer altid arbejdsområdet og sørger for at adskille gående og kørende trafik. Vi opsætter enkelte sluser og udpeger bestemte steder, hvor man kan krydse over, hvis man skal passere byggepladsen”, forklarer Bent Lundgren og understreger, at alle store maskiner kører bag afspærring, så ingen kan komme i nærheden af dem.

Styret Entreprise
God planlægning er kernen i projektet, når OKNygaard skal være på forkant med tingene.

Bent Lundgren forklarer: ”Erfaringerne fra utallige projekter viser, at vi skal tage højde for, at der undervejs sker ting, som giver ekstra arbejde og udfordrer tidsplanen. Vi har udviklet et planlægnings- og koordineringsværktøj, som vi kalder Styret Entreprise, og er derfor i stand til at håndtere udfordringerne”.

På Jens Warmings Vej lagde man ud med en forsinkelse, som nu er ved at være indhentet. Årsagen var, at OKNygaard måtte grave en hel meter muldjord af, og etablere ekstra grusopbygning, før fliselægningen. Planlægningsværktøjet Styret Entreprise håndterer bl. a. denne forsinkelse og arbejder med en meget tæt opfølgning, hvor fokus bl.a. er på at fjerne forhindringer, så arbejdet kan forløbe gnidningsfrit.

Respektfuld og tydelig kommunikation er et must
Han understreger, at tidsplanen naturligt nok er omdrejningspunktet i ethvert projekt. Men med flere aktører i spil under hvert projekt er det menneskelige samspil mindst lige så vigtigt, og der er ikke plads til at gemme uenigheder væk. ”Det er et must, at vi får sagt tingene ligeud, så vi undgår misforståelser og får tingene til at gå planmæssigt”, siger han. Han understreger vigtigheden af klar kommunikation.

Det gælder bl.a. til samarbejdspartnere, hvor det ikke nytter noget at holde sine meninger for sig selv. ”Hvis byggepladsen roder, skal der ryddes op. Det nytter ikke noget, at alting roder, så falder effektiviteten, og risikoen for fejl øges. Vi kommer jo netop for at gøre det hele pænt”, siger han.

Selvom Bent Lundgren påpeger, at det er vigtigt at være konsekvent i sine udmeldinger, bliver tingene sagt på en respektfuld måde. ”Vi bruger åben og tydelig kommunikation, så vi ved, hvor vi har hinanden. Er der noget, der skal siges, så siger vi det, og så finder vi ud af det”, slutter han.

5 kendetegn på et professionelt samarbejde:

1. Har sikkerhed som topprioritet

2. Planlægger projektet nøje

3. Kommunikerer klart, åbent og respektfuldt

4. Samarbejder professionelt

5. Tager ejerskab for projektet fra start til slut

Lars Bering Sonne
Tel. 2787 7436

lbs@oknygaard.dk

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartner. Virksomheden tilbyder drift- og plejeløsninger i hele landet. Anlægsaktiviteterne dækker alt fra cykelstier til specialkompetencer som kunstgræs og LAR. Virksomheden har 350 medarbejdere og har været Gazellevirksomhed syv gange.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia