Socialt ansvar får unge flygtninge i job

To unge syriske flygtninge kan hver dag tage på arbejde i anlægsgartnerfirmaet OKNygaards Farum-afdeling. Virksomheden ønsker at bidrage til samfundsopgaven med integration af flygtninge, og snart ansættes to flygtninge også i Borup-afdelingen.

Da flygtningene Radhi Abolaban og Ammer Saleh fra Syrien ankom til Danmark, var det uvist, hvad fremtiden ville bringe dem. I starten af maj blev de ansat i et prøveforløb som gartnermedhjælpere i anlægsgartnerfirmaet OKNygaards Farum-afdeling i samarbejde med Herlev Kommune. Afdelingen sætter stor pris på de to unge syreres indsats og har på ingen måder fortrudt deres ansættelse.

En kontaktperson til en af de to flygtninge spurgte driftsleder Charlotte Busch i OKNygaards Farum-afdeling, om hun ville ansætte ham. ”Herlev Kommune ringede et par dage senere og spurgte, om vi ville ansætte to flygtninge i stedet for én - begge var i starten af tyverne. Efter en jobsamtale, og et møde med kommunen og en tolk, blev Radhi og Ammer ansat. Nu har de været hos os i en måned, og det har været en succes for alle involverede”, fortæller Charlotte Busch. 

Samarbejdet har ifølge Charlotte Busch kørt helt efter bogen, og OKNygaard får i et halvt år kommunalt tilskud til Radhi Abolaban og Ammer Salehs løn. Begge taler ganske lidt dansk, og en del af ansættelsesaftalen bygger derfor på, at de går på sprogskole to gange om ugen. ”De er gode, effektive og meget behagelige, og planen er, at vi fastansætter dem, når forløbet med kommunen udløber. Det er vigtigt, at vi deltager i integrationen, og jobbet er en rigtig god måde at integrere dem på”, siger Charlotte Busch.

Ressourcer og arbejdsindsats går lige op

Et lignende tiltag er undervejs i OKNygaards Borup-afdeling. To flygtninge skal være i afdelingen i 12 uger i et såkaldt afklaringsforløb og skal udføre opgaver, der ligger ud over afdelingens kontraktaftale med Solrød Kommune, som for eksempel græsslåning og lugning på offentlige arealer. Borup-afdelingen har en aftale med jobcentret om at vurdere flygtningenes sproglige, faglige og sociale udvikling, og i den forbindelse har OKNygaard udarbejdet et progressionsskema som hjælpeværktøj til at visualisere deres status og udvikling.

”Jobcentret virker meget målrettet, og det er rigtigt fint - vi vil gerne skabe en succes. Vi er en stor spiller på markedet, og vi skal kunne rumme at hjælpe folk med at blive integreret. Samtidig skal vi tage et ansvar for at uddanne folk inden for vores branche”, siger afdelingsleder i Borup-afdelingen Allan Nielsen og tilføjer: ”Solrød Kommune har en udfordring med at få afprøvet flygtningenes kompetencer, og det kan - og vil - vi gerne hjælpe med. Vi har ingen forventning om at tjene på flygtningene, men om at de ressourcer, vi bruger på dem, går lige op med deres arbejdsindsats”.

Det er første gang, at OKNygaard ansætter flygtninge, så det er jobcentret og kommunen, der definerer opgaven. Ifølge direktør Holger Hansen i OKNygaard tager virksomheden et socialt ansvar og kombinerer det med et velfungerende samarbejde, flygtningene og OKNygaard imellem.

”Der er ingen kroner i det for os, men det vil være glædeligt, hvis vi kan rekruttere medarbejdere ad den vej, og på den måde bidrager vi til den totale samfundsopgave. Vores holdning er, at integration gennem arbejdsmarkedet er vejen frem, både sprogligt og kulturelt”, siger Holger Hansen og fortsætter: ”Vores medarbejdere har sagt ja til en pædagogisk opgave som mentorer for flygtningene, og vi sender dermed et signal om, at vi deltager aktivt og solidarisk i en samfundsmæssig opgave. Samtidig udfordrer vi vores medarbejdere, for det er en opgave, vi stiller dem ud over deres sædvanlige arbejde. Vi håber, at de får noget positivt ud af det, og at alle bliver ’løftet’ rent personligt gennem samarbejdet.”

Yderligere oplysninger:

Direktør Holger Hansen
Mobil: 20 21 18 34
Mail: hh@oknygaard.dk

OKNygaard er en landsdækkende anlægsgartner med anlæg og drift af udearealer i hele landet. OKNygaard har 400 medarbejdere fordelt på 10 lokale afdelinger, som løser opgaver i over 90 % af landets kommuner og servicerer mere end 1000 kunder fordelt over hele landet. OKNygaard levererer totalløsninger inden for anlæg og drift til bl.a. virksomheder, boligforeninger, institutioner og slotaparker.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia