Islands Børs tilslutter sig OMX den nordiske børs

OMX og Eignarhaldsfelagid Verdbrefathing hf (EV), der ejer Islands Børs (ICEX) og den islandske værdipapircentral (ISD) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende køb af EV. Transaktionen er næste fase i virkeliggørelsen af visionen om et integreret nordisk og baltisk værdipapirmarked samt etablering af OMX den nordiske børs som en førende europæisk markedsplads.

Det er hensigten at offentliggøre underskrivelsen af en sammenlægningsaftale før udgangen af oktober. Aktionærerne i EV vil efterfølgende blive forelagt et tilbud, ifølge hvilket vederlaget til EV’s aktionærer bliver 2,07 millioner nyudstedte aktier i OMX, svarende til en værdiansættelse på ISK 2.450 mio. (godt DKK 200 mio.) eksklusive nettolikviditet og omlægningspapirer. Baseret på EV’s balance pr. 30. juni 2006, netto likviditeten og omsætningspapirer svarer til omkring ISK 570 mio., som forudsættes at blive give som udbytte til EV’s aktionærer forud for transaktionens lukning. Transaktionen forventes lukket før årets udgang. ”Vi er glade for at deltage i yderligere integration af de nordiske og baltiske værdipapirmarkeder, der gavner noterede selskaber såvel som investorer. Selskaber noteret på Islands Børs vil få øget synlighed og mulighed for benchmarking med en større sammenlignelig gruppe. Vi forventer desuden, at flere internationale medlemmer deltager på det islandske marked, hvilket vil styrke likviditeten. Samtidig vil den nordiske liste nyde godt af tilføjelsen af nogle af de hurtigst voksende selskaber i Norden. Sammenlægningen bør også udvide investeringsmulighederne for islandske investorer. Alt i alt byder sammenlægningen på lovende muligheder for det islandske værdipapirmarked,” siger Thordur Fridjonsson, adm. direktør for ICEX. ”Vi ser frem til at gå videre til næste fase i vores samarbejde og byder den islandske markedsplads velkommen til OMX den nordiske børs. Vi skaber et integreret nordisk hjemmemarked for at øge den internordiske handel og forbedre tiltrækningskraften i forhold til internationale investorer. Det er meget opmuntrende at bidrage til islandske selskabers øgede synlighed, idet de bliver en del af den fælles nordiske liste, OMX’s informationstjenester og OMX-indeksfamilien”, siger Jukka Ruuska, direktør for OMX-forretningsområdet for nordiske markeder. Fordele ved sammenlægningen Sammenlægningen af OMX og ICEX vil være værdiskabende og fordelagtig for aktionærer, udstedere samt markedsdeltagere og vil fremme et integreret nordisk marked for værdipapirer yderligere. Dette vil styrke OMX's position i forhold til håndtering af fremtidens udfordringer. Sammenlægningen forventes at føre til højere likviditet på det islandske marked over tid og at give fordele i kraft af omkostnings- og omsætningssynergier, især i de islandske aktiviteter. OMX den nordiske børs vil også drage fordel af den knowhow, der er udviklet på det islandske marked. For at øge synligheden af islandske selskaber vil de så hurtigt som muligt næste år figurere på den fælles nordiske liste. Samtidig medtages islandske aktiekursdata i OMX's nordiske realtidsprodukter, og ICEX-noterede instrumenter bliver inkluderet i OMX-indeksene i henhold til samme regler, som gælder instrumenter på andre OMX-børser. ICEX’s beregning og offentliggørelse af lokale indeks vil fortsat afspejle det islandske marked. Desuden forventes likviditeten på de islandske aktiemarkeder at stige – ikke kun takket være islandske selskabers forbedrede synlighed og tiltrækningskraft, men også takket være andre muligheder som fx. ét fælles mæglernetværk med et enkelt adgangspunkt og et større antal fjernmedlemmer. En anden vigtig foranstaltning er harmoniseringen af regler, noteringskrav og bestemmelser, der med tiden kommer. Det forudses desuden, at en sammenlægning vil øge udviklingshastigheden for det færøske værdipapirmarked, Virðisbrævamarknaður Føroya eller VMF, der drives af ICEX. ICEX’s alternative marked iSEC tager navneforandring til First North, det næststørste alternative marked i Europa målt på antal selskaber. Derivatprodukter og -tjenester vil blive introduceret næste år baseret på islandske instrumenter og vil blive fuldt integreret med OMX's derivatprodukter. ISD vil fortsat have et tæt samarbejde med ICEX for at gøre den fælles produktudvikling smidigere og reducere produktionsomkostningerne og for at støtte OMX’s bestræbelser på at opnå en integreret nordisk clearing og afvikling. Foreslået virksomhedsstruktur Efter afslutningen af transaktionen vil OMX blive moderselskab til gruppen. OMX’s aktier er allerede noteret på Stockholmsbørsen, Helsingforsbørsen og Københavns Fondsbørs. OMX planlægger at ansøge om notering på ICEX efter gennemførelse af transaktionen. ICEX og ISD vil fortsat blive reguleret af islandsk lovgivning og vil blive overvåget af de islandske myndigheder. ICEX som mærke betragtet vil blive integreret i og harmoniseret med OMX’s mærkestruktur. Bestyrelse OMX Exchanges bestyrelse består af repræsentanter for OMX koncerndirektion og af eksterne medlemmer, som repræsenterer større interessenter. Bestyrelsen af OMX Exchanges vil få ét eksternt bestyrelsesmedlem som repræsentant for det islandske marked. EV vil oprette et rådgivende udvalg, som fra begyndelsen kommer til at bestå af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i EV. Udvalget skal rådføres ved udnævnelsen af det islandske eksterne bestyrelsesmedlem for OMX Exchanges. Komiteen vil også stå til rådighed i forbindelse med rådgivning om andre sager, der er vigtige for det islandske marked. Nøglebetingelser Den foreslåede transaktion er bl.a. betinget af due diligence, underskrivelse af sammenlægningsaftalen, de lovgivende myndigheders godkendelse, godkendelse på OMX's ekstraordinære generalforsamling samt en accept på mindst 90 procent af de cirkulerende aktier i EV. Rådgivere Lenner & Partners er finansiel rådgiver og Vinge er juridisk rådgiver for OMX. JPMorgan er finansiel rådgiver og Logos Legal Services er juridisk rådgiver for EV. Få flere oplysninger ved at kontakte: Niclas Lilja, mediesekretariatet, OMX +46 8 405 6395 Helga Björk Eiríksdóttir, PR-chef, ICEX +354 894 8888 Hoved- og nøgletal: [REMOVED GRAPHICS]

Abonner

Dokumenter og links