Likviditetsstillelse i OMX-aktien på Københavns Fondsbørs

OMX AB og Remium AB har indgået en likviditetsstilleraftale (market making), som opfylder kravene til Københavns Fondsbørs’ likviditetsstillelse. Formålet med aftalen er at fremme likviditeten i OMX-aktien, som er noteret på Københavns Fondsbørs. Ifølge aftalen vil Remium sikre et spread i OMX-aktien på maksimalt 1 pct. af købskursen. Bud og udbud skal omfatte mindst 800 aktier, hvilket svarer til fire handelsposter. Remium forpligter sig til at indlægge købs- og salgstilbud på OMX-aktien i Københavns Fondsbørs’ handelssystem hver handelsdag i mindst 85 pct. af perioden med kontinuerlig handel og i Fondsbørsens åbnings- og lukkeauktioner, som gælder for OMX-aktien. Likviditetsstilleraftalen træder i kraft den 23. maj 2005. Aftalen gælder i seks måneder og derefter indtil videre med en måneds opsigelse.

Dokumenter og links