Årsrapport 2012: Fortsat resultatforbedring for Øresundsbron

Øresundsbrons regnskab viser en stigning i resultatet på 96 millioner DKK i forhold til 2011.

I løbet af 2012 steg lastbiltrafikken på Øresundsbron. Med over 50 procent af fragtmarkedet har Øresundsbron nu en førerposition på dette marked. Dermed er Øresundsbron for første gang størst på alle typer biltrafik over Sundet.

For personbiler og busser er markedsandelene steget til henholdsvis 81 og 67 procent.

Samlet set er trafikken over Øresundsbron gået tilbage med 3,4 procent i løbet af 2012, som en følge af lavkonjunktur i Danmark og Sverige. Det er primært pendlertrafikken, der er faldet, mens en stigning i fragttrafikken, der giver en højere indtægt per passage, og en tilsvarende stigning i fritidstrafikken, har ført til øgede vejindtægter for året. Sammen med faldende renteudgifter betyder det en forbedring af resultatet på 96 millioner DKK til 371 millioner DKK (før værdiregulering).

Antallet af BroPas-kunder er i 2012 steget fra 242.000 til 272.000, hvilket er et godt stykke over målsætningen. I løbet af efteråret 2012 blev der indført smuttursrabat med BroPas, hvilket har været medvirkende til en stigning i fritidstrafikken.

- Vi er glade for at se, at vores målrettede arbejde for at skabe attraktive løsninger for fritids- og fragtkunder er blevet så godt modtaget. Vi fortsætter vores satsning på fragt- og fritidstrafikken, og regner med at kunne øge vore indtægter i løbet af 2013, fortæller Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbron.

Hovedposterne i resultatopgørelsen (millioner DKK)

Jan – dec  2012 Jan – dec 2011 Udvikling
Indtægter vej 1.094 1.055 39
Indtægter jernbane 482 470 12
Øvrige indtægter 21 20 1
Indtægter i alt 1.597 1.545 52
Driftsomkostninger -288 - 288 0
Afskrivninger -263 -258 -5
Resultat af primær drift 1.046 999 47
Finansielle poster -675 -724 49
Resultat før værdireguleringer 371 275 96
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -157 -1.390
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -135 49
Årets resultat 79 -1.066

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man løbende fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Værdiregulering, dagsværdieffekt har ingen indvirkning på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafikken på Øresundsbron 2011 og 2012

  Personbiler* Lastbiler Busser Total
Trafik per døgn 2011 18.042 981 122 19.146
Trafik per døgn 2012 17.364   1.008 114 18.486
Ændring -3,8 % 2,7 % -6,9 % -3,4 %
Markedsandel 2011** 80,0 % 49,7 % 66,8 % 77,5 %
Markedsandel 2012** 80,6 % 51,2 % 66,7 % 78,1 %
Ændring 0,6 % 1,5 % -0,1 % 0,6 %

* Tallene omfatter også varebiler, personbiler med anhænger samt motorcykler.

** Gælder perioden januar-november.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere spørgsmål på telefon 33 41 60 00.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner