Forbedret resultat og trafikrekord i 2015

Vejtrafikken på Øresundsbron stiger fortsat. I 2015 blev der sat flere trafikrekorder. Det finansielle resultat før værdiregulering for 2015 blev et overskud, på 899 millioner DKK hvilket er 116 millioner DKK højere end i 2014.

På Øresundsbron er vejtrafikken fortsat med at stige i 2015 og ligger på gennemsnitligt 19.300 køretøjer per dag. Det er en stigning på 1,8 procent sammenlignet med 2014. I juli måned blev der sat rekord for antal biler på et døgn, samt i løbet af en måned.

Satsningen på BroPas-kunder igennem markedsføring, Club Øresundsbron og SmutTursrabat har resulteret i 32.000 nye aftaler af den type. Øresundsbron har nu totalt 366.000 BroPas-kunder. Det har sammenlagt ført til en stigning i BroPas-trafikken med 4,8 procent. Fragttrafikken steg med 6,4 procent. Pendlertrafikken var uforandret sammenlignet med 2014.

- Det finansielle resultat er tilfredsstillende. Det er også meget positivt, at flere mennesker rejser over sundet, hvilket ikke bare gavner broen, men også hele regionen. I november blev der indført grænsekontrol, men vi har ikke set nogen større påvirkning af motorvejstrafikken i 2015. Hvordan trafikken bliver påvirket på længere sigt, må tiden vise, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerede direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Vejindtægterne steg med 60 millioner DKK til 1.271 millioner DKK. Indtægter fra jernbanen, som reguleres i takt med prisudviklingen, steg med 4 millioner DKK.

Øresundsbron er en vel vedligeholdt motorvejs- og jernbanestrækning, med fortsat få ulykker og høj tilgængelighed. Driftsomkostninger faldt med 5 millioner DKK til 279 millioner DKK.

Den rentebærende nettogæld faldt med 747 millioner DKK i perioden. Renteomkostninger faldt med 57 millioner DKK til 327 millioner DKK, hvilket dels skyldes den lavere gæld og dels kan til tilskrives de fortsat lave markedsrenter.

Resultatet før værdiregulering steg med 116 millioner DKK til 899 millioner DKK som følge af højere vejindtægter og lavere renteomkostninger.

Med den seneste trafikprognose regner Øresundsbro Konsortiet med at virksomhedens gæld vil være tilbagebetalt i 2034. I beregningen indgår, at ejerselskaberne modtager udbytte fra år 2018.

Hovedposter i perioden januar-december (millioner DKK):

  Jan – dec   2015 Jan – dec 2014 Udvikling
Indtægter vej 1.271 1.211 60
Indtægter jernbane 494 490 4
Øvrige indtægter 32 21 11
Indtægter i alt 1.797 1.722 75
Driftsomkostninger -279 -284 5
Andre driftsomkostninger -18 - -18
Afskrivninger -274 -271 -3
Resultat af primær drift 1.226 1.167 59
Finansielle poster -327 -384 57
Resultat før værdireguleringer 899 783 116
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 318 -849
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -83 178
Årets resultat 1.134 112

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.


Vejtrafikudviklingen 2015

    Trafik per dag 2015 Trafik per dag 2014 Udvikling trafik Markedsandel 2015** Markedsandel 2014 Udvikling
  markedsandel
Kontant 3.775 3.713 1,7 %
BroPas 5.640 5.382 4,8 %
Pendlere 5.779 5.818 - 0,7 %
Business 2.757 2.757 0,0 %
Personbiler totalt* 17.951 17.671 1,6 % 82,5 % 82,2 % 0,3 %-enheter
Lastbiler 1.229 1.155 6,4 % 53,7 % 53,1 % 0,6 %-enheter
Busser 129 138 -7,0% 69,8 % 71,4 % - 1,6 %-enheter
Total 19.308 18.964 1,8 % 79,7 % 79,5 % 0,2 %-enheter

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Markedsandelene gælder perioden oktober 2014 til september 2015.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 366.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner