Øget trafik og højere indtægter i første kvartal 2016

Trafikken på Øresundsbron steg med 4,1 procent i første kvartal 2016. Det finansielle resultat før værdiregulering var 213 millioner DKK, hvilket er en forbedring med 6 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Når første kvartal 2016 skal opsummeres, kan Øresundsbro Konsortiet konstatere, at trafikken fortsætter med at stige på broen. I første kvartal 2016 er trafikstigningen på 4,1 procent sammenlignet med samme periode 2015.

Bustrafikken steg med 16,9 procent, og øvrig erhvervstrafik med 5,8 procent. Det hænger antageligt sammen med grænsekontrollen, som blev skærpet den 4. januar i år.

- Arbejdsgivere finder forskellige løsninger, som eksempelvis busser og lejebiler, som de kan tilbyde deres medarbejdere, der pendler fra Sverige. Vi ser også et øget antal taxarejser efter den 4. januar, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Fritidstrafikken med BroPas steg med 12,8 procent sammenlignet med samme periode sidste år. En del af den stærke stigning hænger sammen med, at påsken i år faldt i første kvartal, til forskel fra sidste år, hvor den lå i andet kvartal.

- Mange kører over sundet i deres ferie. Vi har en fin fremgang med SmutTursrabatten, samt aktiviteter og tilbud i Club BroPas. Vi satser meget på fritidsmarkedet, og det giver resultater. Det er øget stabilt igennem flere år.

Påskens placering i første kvartal påvirkede også pendlertrafikken, eftersom færre pendlere rejser i helligdagene. Pendlertrafikken gik tilbage med 1,2 procent i perioden sammenlignet med sidste år. Lastbilstrafikken blev også påvirket af samme årsag.

Indtægter fra vejtrafik steg fra 245 millioner DKK til 263 millioner DKK i årets første kvartal. Det er en stigning med 18 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Også her formodes påske-effekten at bidrage.

Resultatet før renter blev 259 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 11 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets renteudgifter øgedes i perioden, fra 35 millioner DKK til 46 millioner DKK. Stigningen i forhold til sidste år skyldes ekstraordinært lave renteomkostninger i 1. kvartal 2015, forårsaget af meget lave inflationstal primo 2015.

Samlet set blev resultatet før værdiregulering et overskud på 213 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 6 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – mar. 2016 Jan – mar. 2015 Udvikling
Indtægter vej 263 245 18
Indtægter jernbane 124 124 0
Øvrige indtægter 2 4 -2
Indtægter i alt 389 373 16
Driftsomkostninger - 62 - 63 1
Afskrivninger -68 -68 0
Resultat af primær drift 259 242 17
Finansielle poster -46 -35 -11
Resultat før værdireguleringer 213 207 6
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -392 -432
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 25 -85
Periodens resultat -154 -310

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafikudvikling i perioden januar-marts 2016

Trafik per dag 2016 Trafik per dag 2015 Utveckling trafik
Kontant 2.207 2.188 0,9%
BroPas 4.824 4.278 12,8%
Pendlere 5.895 5.969 -1,2%
Business 2.749 2.599 5,8%
Personbiler totalt* 15.675 15.033 4,3%
Lastbiler 1.215 1.198 1,4%
Busser 99 85 16,9%
Totalt 16.989 16.316 4,1%

* Kategorien personbiler inkluderer også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler

For mere information, kontakte Øresundsbrons pressevagt 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.

Hver dag kører 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 366.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.


Tags:

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner