Øvelse i tunnelen giver vigtige erfaringer

Dramatiske scener med brændende tog og harmonikasammenstød i vejtunnelen… men det var heldigvis bare en øvelse, som blev gennemført på Øresundsbron onsdag aften.

Et tog, som befinder sig inde i Øresundstunnelen, nødbremser efter at have påkørt en antenne, som et forankørende tog har tabt. Samtidig opdager togpersonalet, at togets undervogn brænder. Toget stopper. Passagerne ringer selv 112, og begynder at flygte gennem nøddørene ud i vejtunnelen, hvor nogle af dem bliver påkørt af passerende biler. I vejtunnelen indtræffer et harmonikasammenstød, med flere skadede og personer fastklemte i biler.

Det var scenariet for den store beredskabsøvelse, som blev gennemført på Øresundsforbindelsen natten mellem onsdag og torsdag. Formålet med øvelsen var først og fremmest at øve samarbejdet mellem danske og svenske redningstjenester, myndigheder og organisationer, og træne det dansk-svenske beredskab i forhold til beredskabsplanen. Der blev øvet samarbejde på ledelsesniveau, samt forskellige procedurer ved alarm, mobilisering og radiokommunikation. Scenariet var en såkaldt niveau 3-ulykke.

Øvelsen omfattede cirka 100 statister, personale fra redningstjenester og myndigheder fra begge sider af sundet, samt fra Øresundsbro Konsortiet. Alt i alt deltog 250 personer i øvelsen.

Den endelige evaluering øvelsen vil først være klar i december, men øvelsesleder Jens Jespersen fra Københavns Politi havde følgende kommentar umiddelbart efter øvelsen:

- Øvelsen er gået helt efter planen, og vi er meget tilfredse. Det, som vi skal se nærmere på i evalueringen, er alarmeringsprocessen. Det har stor værdi at øve ude på forbindelsen, da det er interessenter fra to lande, som skal samarbejde, med hver deres forskellige indsatskulturer, sprogbarrierer, forskellige love og systemer.

På grund af øvelsen var broen helt lukket for vejtrafik i mellem kl. 20.00 og 23.00.

Fakta
Hver dag passerer op mod 20.000 køretøjer Øresundsbron. Næsten 200 tog kører over i døgnet. Kravene til sikkerheden er høj, og Øresundsbron, myndigheder og togoperatører arbejder kontinuerligt med at forbedre og udvikle beredskabs- og krisearbejdet.

Som en del af arbejdet gennemføres beredskabsøvelser hvert fjerde år på forbindelsen. Sidste øvelse blev gennemført på samme måde i 2012.

Der er 15 nødtrapper på hver side af forbindelsen, som leder fra togdæk op på vejbanen. I tunnelen findes der også nøddøre, som leder ud fra jernbanen, hvis det bliver nødvendigt at evakuere. Det var disse nøddøre, der blev anvendt under øvelsen.

Billeder til medier kan hentes gratis:

http://client.peterbrinch.com/oresundsbron-anis/ 

Fotos skal krediteres ”Foto: Peter Brinch, Øresundsbron”

For mere information, kontakte Øresundsbrons pressevagt 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 391.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner