Pendlertrafikken stiger fortsat

Trafikken på Øresundsbron fortsætter med at stige inden for samtlige trafikkategorier i første halvår 2015. Stigningen i pendlingen, som begyndte i slutningen af 2014, fortsatte. I kombination med en lavere gæld og lave renteomkostninger, giver det et resultat på 394 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 59 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

På Øresundsbron stiger al motorvejstrafik. Igennem flere år er pendlertrafikken gået tilbage, men i slutningen af 2014 vendte kurven opad igen. Stigning fortsætter og er nu på 2,1 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvis man ser bort fra strejkeeffekten.

- Togstrejken i juni 2014 påvirkede sidste års trafiktal. Derfor ser det ikke ud som om, at stigningen er så stor, når man sammenligner 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015. Hvis man ser bort fra strejkeeffekten, ser vi store stigninger inden for bus-, fragt- og fritidstrafik. At stigningen i pendlertrafik samtidig fortsætter, er vi godt tilfredse med, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør hos Øresundsbro Konsortiet.

Uden strejkeeffekten steg bustrafikken med 10 procent, personbiler med 3,2 procent og BroPas-kunder med 6 procent. Lastbiltrafikken var upåvirket af strejken, og er dermed steget med 6,6 procent.

Driftsomkostningerne er faldet lidt i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet blev et overskud på 563 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 24 millioner DKK.

Den rentebærende nettogæld faldt med 185 millioner DKK i løbet af det første halvår til 15,2 milliarder DKK, hvilket påvirker det finansielle resultat. I kombination med lav inflation giver det en reduktion i konsortiets renteudgifter med 35 millioner DKK til 169 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 394 millioner DKK, en forbedring på 59 millioner DKK.


Hovedposter i perioden januar-juni (millioner DKK)

Jan – juni 2015 Jan – juni 2014 Udvikling
Indtægter vej 581 567 14
Indtægter jernbane 247 242 5
Øvrige indtægter 9 11 -2
Indtægter i alt 837 820 17
Driftsomkostninger -138 -147 9
Afskrivninger -136 -134 -2
Resultat af primær drift 563 539 24
Finansielle poster -169 -204 35
Resultat før værdireguleringer 394 335 59
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* 176 -571
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* -79 80
Periodens resultat 491 -156


Trafikudvikling i perioden januar-juni

Trafik per dag 2015 Trafik per dag 2014 Udvikling trafik Markedsandel 2015** Markedsandel 2014**
BroPas 5.227 5.096 2,6%
Pendler 5.892 5.870 0,4%
Andre (erhverv, kontant) 5.805 5.942 -2,2%
Personbiler totalt* 16.924 16.908 0,1% 84,2% 83,7%
Lastbiler 1.218 1.142 6,6% 52,9% 52,5%
Busser 118 159 -25,7% 71,3% 67,7%
Totalt 18.260 18.209 0,3% 80,7% 80,3%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Gælder perioden januar-april.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Hver dag kører 19.000 køretøjer over Øresundsbron. 355.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner