Stærk trafikvækst og forbedret resultat

Trafikken på Øresundsbron steg med 4,6 procent januar – september 2016. Resultat før værdiregulering blev 818 millioner DKK, hvilket er en forbedring med 86 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

I løbet af årets første ni måneder er trafikken på Øresundsbron steget markant sammenlignet med samme periode 2015. Det er en fortsat god økonomi i Sverige og Danmark, som medfører, at antallet af rejser stiger, først og fremmest fritidsrejsende med BroPas, som steg med 6,6 procent i perioden. Lastbiltrafikken er også steget med 3,4 procent sammenlignet med samme periode 2015. Dele af trafikvæksten kan knyttes til grænsekontrollerne, eksempelvis med en stigning i bustrafikken med 14,1 procent, pendlertrafikken med 4,1 procent, samt businesstrafikken, hvor udlejningsbiler indgår, som er steget med 12,3 procent.

- Før finanskrisen så vi en tilsvarende vækst i trafikken. Fremgangen i fritidsrejser med BroPas er kommet via den målrettede indsats over for de kunder. Det er glædeligt at se, at satsningen fortsat giver så gode resultater, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Antallet af kunder med fritidsaftalen BroPas er nu på 396.500, og samlet set har Øresundsbron 441.000 aftalekunder.

Indtægterne fra vejtrafikken er steget fra 1.003 millioner DKK til 1.066 millioner DKK. Det er en stigning med 63 millioner DKK sammenlignet med samme periode 2015.

Resultatet før renter blev 1.040 millioner DKK, hvilket er en forbedring på med 61 millioner DKK.

Øresundsbro Konsortiets renteudgifter faldt i perioden, fra 245 millioner DKK til 222 millioner DKK. Det skyldes fortsat lave renteniveauer, lav inflation, samt at den rentebærende nettogæld fortsat falder.

Samlet set blev resultatet før værdiregulering et overskud på 818 millioner DKK, hvilket er en forbedring med 86 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Det forventede resultat før værdiregulering for året 2016 opjusteres med 60 millioner DKK i forhold til prognosen på 940 millioner DKK før værdiregulering. Dette skyldes at trafikvæksten er højere, og de finansielle omkostninger lavere end forventet, blandt andet som følge af lav inflation. Årsresultatet før værdiregulering forventes herefter at blive cirka 1.000 millioner DKK. Dette resultat kan påvirkes af usikkerheden om inflationsudviklingen i årets sidste måneder.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan   – sept 2016 Jan   – sept 2015 Udvikling
Indtægter vej 1.066 1.003 63
Indtægter jernbane 373 371 2
Øvrige indtægter 17 16 1
Indtægter i alt 1.456 1.390 66
Driftsomkostninger -200 -206 6
Andre driftsomkostninger -4 - -4
Afskrivninger -212 -207 -5
Resultat af primær drift 1.040 977 63
Finansielle poster -222 -245 23
Resultat før værdireguleringer 818 732 86
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -586 217
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 108 -28
Periodens resultat 340 921

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Trafikudvikling i perioden januar-september

Trafik per dag 2016 Trafik per dag 2015 Udvikling trafik
Fritid 6.156 5.774 6,6%
Pendler 5.999 5.763 4,1%
Business 3.085 2.748 12,3%
Kontant 4.108 4.213 -2,5%
Personbiler   totalt* 19.348 18.499 4,6%
Lastbiler 1.273 1.231 3,4%
Busser 151 133 14,1%
Totalt 20.773 19.863 4,6%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 20.000 køretøjer over Øresundsbron. 391.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner