Den postale sektor vil nedbringe CO2-udledningen

11 dec 2009

Verdens ledende postselskaber har fastlagt et fælles mål om at mindske branchens CO2-udledning med 20 pct. frem til 2020. Det fælles mål for branchen - som er det første inden for servicesektoren - blev i dag offentliggjort samtidig med fremlæggelsen af branchens første fælles bæredygtighedsrapport

IPC (International Post Corporation), som repræsenterer verdens ledende postselskaber, har i dag offentliggjort, at 20 postselskaber i fællesskab vil gøre en indsats for at mindske branchens CO2-udledning med 20 pct. frem til 2020 i forhold til den konstaterede CO2-udledning i 2008, hvormed branchen som den første inden for servicesektoren i dag har offentliggjort et fælles mål for reduktionen af CO2.

Branchens forpligtende indsats for at nå det fælles mål for reduktionen af CO2 blev offentliggjort under en paneldebat om postsektorens forhold til klimaforandringerne med programværten Nadine Dereza som ordstyrer. Her præsenterede formanden for IPC og CEO for franske La Poste, Jean-Paul Bailly, branchens første fælles bæredygtighedsrapport. I alt 20 postselskaber, der tilsammen håndterer 80 pct. af den globale postmængde, har deltaget i den første miljørapportering med udgangspunkt i IPC's system til at måle miljøindsatsen inden for branchen. Medlemmerne af IPC er ansvarlige for driften af ca. 100.000 postsorteringsanlæg og 600.000 biler til transport af post. De 20 postselskaber, som har bidraget til bæredygtighedsrapporten, udleder i dag tilsammen 8,36 mio. tons CO2. Det tal vil med baggrund i det fastlagte mål blive nedbragt til 6,69 mio. tons frem til 2020.

- Dette er en vigtig begivenhed ikke kun for vores sektor, men i det hele taget, udtaler Jean-Paul Bailly.

- Som de første inden for servicesektoren servicesektoren har vi ved at gøre en fælles indsats i håndteringen af vores CO2-udledning på globalt plan vist, hvad der hermed kan opnås. CO2-reduktioner er et forhold, der vedrører hele branchen, og derfor er der god grund til, at branchen samlet griber sagen an med henblik på en løsning, konstaterer han.

Yvo de Boer, Chef for FN's klimasekretariat (UNFCCC), roste offentliggørelsen med følgende udtalelse:

- Den fælles indsats, som en samlet branche inden for servicesektoren har bebudet, er et kærkomment eksempel på vision og lederskab som nødvendige forudsætninger på alle niveauer for effektiv bekæmpelse af klimaforandringer, og jeg kan blot opfordre postsektoren til at fortsætte med at foregå med et godt eksempel.

Posten Norden - som er sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB - deltager også i den fælles indsats. Lars G. Nordström, administrerende direktør i Posten Norden, siger:

- Global opvarmning er et globalt problem, som kræver globale foranstaltninger. Hvis vi som branche kan skabe en platform, som gør det muligt at sammenligne indsatser og resultater og dermed finde best practise, vil det gøre branchen mere troværdig. Jeg tror på, at konkurrence er sund i alle aspekter og som repræsentant for en virksomhed, hvor ansvarlighed for klima og miljø allerede er en naturlig del af vores hverdag, ser jeg kun en fordel i at dele vores mål og indsatser med de øvrige aktører i branchen.

Både Post Danmark og Posten AB har i mange år arbejdet målrettet for at nedbringe selskabernes CO2. Et af midlerne til den fremtidige nedbringelse er selskabets klimafond, hvor pengene skal bruges til klimavenlige investeringer.

- Det er Posten Nordens vision at være det miljømæssige korrekte valg for vores kunder. Et af vores fokusområder i arbejdet hermed er at reducere afhængigheden af fossilt brændstof. Det er også hovedårsagen til, at vi har etableret vores egen klimafond. Fonden har i 2009 42 millioner kroner, et beløb som i 2010 stiger til 71 millioner kroner. Beløbet svarer til hvad det ville koste at kompensere for den samlede CO2-udledning fra vores virksomhed sidste år, meni stedet for at klimakompensere har vi øremærket pengene til investeringer, som kan bidrage til yderligere reduktioner i vores fremtidige CO2-udledning, siger administrerende direktør i Post Danmark og øverste ansvarlig for miljøområdet i Posten Norden K.B. Pedersen.

De 20 postselskaber, som har deltaget i IPC's miljørapportering og fastlagt et fælles mål for reduktionen af CO2 er: irske An Post, australske Australia Post, canadiske Canada Post, portugisiske Correios de Portugal, spanske Correos y Telegrafos, tyske Deutsche Post, franske La Poste, græske Hellenic Post, finske Itella Post, belgiske La Poste/De Post, ungarske Magyar Posta, newzealandske New Zealand Post, norske Norway Post, danske og svenske Posten Norden AB, luxembourgske Postes et Telecommunications, engelske Royal Mail, schweiziske Swiss Post, hollandske TNT og amerikanske United States Postal Service.

Fakta om International Post Corporation (IPC)
International Post Corporation (IPC) er en samarbejdende medlemsorganisation for 24 postselskaber i Europa, Nordamerika og Asien-Stillehavsområdet. I de sidste 2 årtier har IPC sammen med dets medlemmer arbejdet på at forbedre postkvaliteten gennem udviklingen af teknologi, der sikrer transparens i postsorteringssystemet og distributionskæden. Derudover administrerer IPC systemet for incitamentsbaserede afregninger mellem postselskaber, ligesom IPC tilvejebringer oplysninger af forretningsmæssig karakter til medlemmerne ved at give CEO'er og topchefer en række platforme til at udveksle bedste praksis, drøfte strategier og deltage i brancheanalyser. IPC repræsenterer hovedparten af den globale post, idet organisationens medlemmer omdeler ca. 80 pct. af den globale postmængde og tilsammen omfatter knap 2,4 mio. medarbejdere. IPC har sit hovedkontor i Bruxelles i Belgien og beskæftiger en international medarbejderstab på 60 medarbejdere fra mere end 17 lande. IPC ledes af en bestyrelse bestående af CEO'er for 11 postselskaber blandt IPC's medlemmer og IPC's CEO.

Fakta om systemet til at måle miljøindsatsen
Rapporteringssystemet består af et spørgeskema, som er baseret på følgende:

Kravene som defineret i internationale standarder for bedste praksis i:

 • Dow Jones' indeks for bæredygtighed
 • FTSE4Good-indekset
 • Carbon Disclosure Project (CDP)
 • GHG-protokollen
 • Global Reporting Initiative (G3) - retningslinjer for rapportering af bæredygtighed
 • ISO 14000


Gældende bedste praksis som indført af erhvervsvirksomheder, herunder:

 • Postselskaber
 • Logistik- og transportselskaber
 • Førende globale virksomheder (herunder kunder)


Efter en gennemgang af besvarelserne der indbefatter en proces, hvori der foretages en hjemmesideundersøgelse, dokumentgennemgang, interview og ekspertudtalelser, bliver der foretaget en scoring af 10 hovedområder for ledelsesmæssig færdighed med vægtninger givet for besvarelse, spørgsmål og færdighedsområde omfattende:

 • Principper
 • Ledelse og strategi
 • Målsætning og metode
 • Medarbejderinvolvering
 • Aktivitet
 • Måling og kontrol
 • Mål
 • Præstation
 • Offentliggørelse - rapportering
 • Værdikædestyring
 • Miljøeffekter og reaktioner


Til Redaktionen
For yderligere oplysninger kontakt pressechef i Post Danmark John Veje på 21782809

Posten Norden er stiftet på baggrund af fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia. samt ca. 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner