GLS erhverver dele af Posten Nordens danske indenlandske erhvervspakkeforretning fra Post Danmark og DPD

28. oktober 2009

Posten Nordens logistikvirksomheder i Danmark - Post Danmark A/S og Direct Parcel Distribution (Denmark) (DPD) A/S har med virkning fra 28. oktober 2009 solgt en række kundeaftaler på erhvervspakkemarkedet i Danmark samt et depot i Århus til General Logistics Systems Denmark A/S (GLS). 

Med frasalget reducerer Posten Norden sine aktiviteter på det nationale erhvervspakkemarked i Danmark. Salget var en betingelse for, at EU Kommissionen tidligere på året kunne godkende sammenlægningen af Post Danmark A/S og svenske Posten AB. Samlet set overtager GLS store og små kundeaftaler svarende til ca. 10 % af markedet for erhvervspakker. Med EUs godkendelse af frasalget er sammenlægningen samtidigt endeligt godkendt. 

- Det er aldrig sjovt at skulle sige farvel til kunder, men det er den pris, vi har måttet betale for at få sammenlægningen igennem og skabt den nye nordiske postkoncern. Vi sætter nu fuldt tryk på vores arbejde med at skabe et nyt konkurrencekraftigt nordisk logistikselskab, siger chefen for Posten Nordens logistikaktiviteter i Danmark, Carsten Dalbo. Han understreger, at overdragelsen til GLS kun gælder aftaler på markedet for erhvervspakker i Danmark, og ikke de øvrige aftaler, som kunden måtte have med de nu fusionerede postselskaber.
 
Der er i dag udsendt breve til alle de berørte kunder med en orientering om, hvad frasalget kommer til at betyde for dem. I første omgang kommer de ikke til at mærke den store forskel, og køber og sælger vil sammen sikre, at kunderne ikke kommer til at opleve driftsforstyrrelser i forbindelse med overtagelsen.

- Det er aftalt med GLS, at der vil ske en løbende udfasning af de berørte kunder i en overgangsperiode frem til 15. juni 2010. Frem til denne dato vil Post Danmark og DPD på vegne af GLS håndtere pakkerne for de kunder, der endnu ikke er overdraget. Det vil ske med samme høje kvalitet og service, som vores egne kunder får, siger Carsten Dalbo. 

De kundeaftaler, der er blevet frasolgt, er tilfældigt udvalgt ud fra en række kriterier aftalt med EU Kommissionen - som f.eks. geografi, kundestørrelse og branche. Samlet set udgør de et spejlbillede af den samlede kundemasse på erhvervspakkemarkedet hos Post Danmark og DPD. 

Køber og sælger har aftalt ikke at oplyse salgsprisen. 

Til redaktionen:

Yderligere oplysninger vedr. Posten Nordens danske aktiviteter fås hos Posten Nordens danske kommunikationschef Lars Kaspersen, tlf. 33 61 60 00

 

Yderligere oplysninger vedr. GLS fås hos GLS Press Office, Karin Nowack, Yvonne Riede Tlf.: +49 40 / 85 31 33 – 19 / – 12

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner