Harlem Transport er nu en del af PostNord

PostNord har netop gennemført den fulde overtagelse af aktierne i logistikvirksomheden Harlem Transport AS. Dermed indgår virksomheden i koncernens regnskaber fra og med i dag som en del af forretningsområdet Logistik. Overtagelsen supplerer PostNords eksisterende virksomhed i Norge og styrker koncernens position yderligere på det voksende norske logistikmarked.

Harlem Transport er en velrenommeret transport- og logistikvirksomhed i Norge. Virksomheden leverer primært tjenester til transport af stykgods indenfor disse fire områder: dagligvarehandel, industri, shipping og affald.

Virksomheden har en stærk position som logistikleverandør til dagligvarebranchen og har aftaler med et stort antal aktører i branchen. Harlem Transport omsatte i 2011 for 292 mio. norske kroner, og antallet af ansatte var 211.

PostNords logistikforretning i Sverige, Danmark, Norge og Finland omsatte i 2011 tilsammen for ca. 13. milliarder svenske kroner. Virksomhedens fokus er på pakker, paller, ekspres og tredjepartslogistik. I Norge drives logistikforretningen gennem Tollpost Globe A/S, som med en omsætning på 2,7 milliarder norske kroner er blandt Norges tre største logistikvirksomheder.

- Vi byder både kunder og medarbejdere velkommen til PostNord. Harlem Transport er et veldrevet selskab med solide kompetencer. Nu vil vi yderligere styrke vores position på det voksende norske logistikmarked, ikke mindst på dagligvareområdet, siger Henrik Höjsgaard, chef for PostNords forretningsområde Logistik.

Der er tale om oplysninger, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirhandel og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationerne afleveres til offentliggørelse 1. november 2012, kl 13.00 CET.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om Tollpost Globe
Tollpost Globe indgår i PostNord-koncernen og er en af Norges tre største logistikvirksomheder. Selskabet havde i 2011 en omsætning på ca.2,7 milliarder norske kroner, samt havde 900 medarbejdere og 700 chauffører fordelt på 29 afdelinger. Selskabet håndterer ca. 60.000 pakker dagligt, og hovedkontoret ligger i Oslo.

Tags:

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner