Helge Israelsen fratræder som administrerende direktør for Post Danmark

15 maj 2009

Efter 21 år i spidsen for Post Danmark har administrerende direktør Helge Israelsen meddelt bestyrelsesformand Fritz H. Schur, at han ønsker at fratræde stillingen i forbindelse med, at fusionen mellem Post Danmark og svenske Posten AB kommer endeligt på plads. Det forventes at ske indenfor de kommende uger. Helge Israelsen vil dog fortsat være til rådighed for virksomheden i den kommende meget vigtige periode.

- Da jeg tiltrådte som bestyrelsesformand for Post Danmark i 2002 fornemmede jeg, at mange var spændte på, hvordan samarbejdet mellem Helge Israelsen og mig ville spænde af. Gennem årene har vi imidlertid haft et fremragende og tillidsfuldt samarbejde, og det vil jeg gerne takke Helge Israelsen for. Det er ikke mindst hans vedholdende og grundige indsats der gør, at Post Danmark nu står foran den store fusion med svenske Posten AB, en fusion jeg er glad for, at Helge Israelsen hjælper helt på plads ved i en periode fremover at stille sin erfaring og viden til rådighed for den nye koncernledelse. Helge Israelsen kan være stolt af sin mangeårige indsats i spidsen for Post Danmark. Selv om jeg beklager beslutningen, så har jeg fuld forståelse for, at Helge nu mener, at tiden er inde til at slutte denne del af sin erhvervskarriere, og dermed slutte på toppen, siger bestyrelsesformand for Post Danmark Fritz H. Schur.

Helge Israelsen begrunder sin fratræden med, at netop gennemførelsen af fusionen gør tidspunktet for hans fratræden naturlig.

- Jeg har været administrerende direktør for Post Danmark i knap 21 år og har i de sidste 10 år været den postchef med størst anciennitet i Europa. Mit ønske om at forlade stillingen nu er i al sin enkelthed den, at jeg mener, at netop nu er det naturlige tidspunkt at give stafetten videre på. Jeg forlader ikke Post Danmark uden vemod og interesse for virksomhedens fremtid, og jeg står derfor i den kommende tid med glæde til rådighed for den nye koncernledelse med råd eller sparring, siger Helge Israelsen om sin fratrædelse.

Den administrerende direktør for det fusionerede selskab Lars G. Nordström er glad for at kunne trække på Helge Israelsen i de kommende måneders vigtige arbejde med at virkeliggøre fusionen mellem Post Danmark og Posten AB.

- Jeg har stor respekt for den kæmpe indsats, som Helge Israelsen har lagt for dagen i Post Danmark, senest i arbejdet med at sikre fusionen mellem vore to selskaber. Jeg er derfor glad for, at Helge Israelsen i en periode vil stå til rådighed for virksomheden. Hans indsigt og råd vil vi trække på i det arbejde, vi har foran os, siger den administrerende direktør for det fusionerede selskab Lars G. Nordström.

 Fritz H. Schur oplyser, at ledelsen for den nye koncerns danske aktiviteter vil blive offentliggjort sammen med den samlede oversigt over ledelsen af den nye fusionerede koncern.

Til redaktionen: Yderligere information fås hos Post Danmarks kommunikationschef
Lars Kaspersen på telefon 24 63 61 14.

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links