Konkurrencestyrelse godkender PostNords opkøb af Green Cargo Logistics

Den svenske konkurrencestyrelse har godkendt PostNords overtagelse af Green Cargo Logistics AB.

PostNord AB og Green Cargo AB meddelte 26. marts 2012, at der var indgået en aftale om at lade PostNord overtage Green Cargos datterselskab, Green Cargo Logistics AB, med tilhørende ejendomme

Da Konkurrencestyrelsen nu har godkendt overtagelsen, er det hensigten at afslutte handlen senest 31. maj.

Overtagelsen af Green Cargo Logistics indebærer en styrkelse af PostNords virksomhed inden for tredjepartslogistik, hvilket er i fuld overenstemmelse med koncernens strategiske sigte. Markedet for tredjepartslogistik forventes at have en betydelig vækst.

Green Cargo Logistics indgår som en del af PostNords forretningsområde Logistik. Chef for forretningsområdet, Henrik Höjsgaard, bliver formand for den overtagede virksomhed. Senere vil selskabet få nyt navn.

Ved spørgsmål kontaktes:
Morten O Nielsen, PostNord, pressechef Danmark,  Tlf. 33 61 60 01

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner