Posten Norden erhverver transportvirksomheden EKL

29. oktober 2009

Posten Norden har med opkøbet af den belgiske transportvirksomhed EKL øget sin kapacitet inden for transporter mellem Europa og Norden. Erhvervelsen betyder, at internationale virksomheder kan tilbydes stærkere logistikløsninger til og fra Norden via Europa.

Posten Norden bliver eneejer af virksomheden, der har Belgien og dele af Frankrig som sit hjemmemarked og desuden står for en stor andel af transporterne til det øvrige Europa.

- Stadig flere europæiske virksomheder får øjnene op for Norden som et marked præget af stærk købekraft blandt virksomheder og forbrugere. Med erhvervelsen af EKL styrker Posten Norden sin kapacitet til at opfylde efterspørgslen efter leverancer og komplette logistikløsninger mellem Europa og Norden, siger Henrik Höjsgaard, der er chef for forretningsområde Logistik i Posten Norden.

Mange af de internationale virksomheders europæiske centrallagre er placeret i Belgien og Holland. Med købet styrker Posten Norden sine logistikaktiviteter i Beneluxområdet, ligesom virksomhederne kan tilbydes stærkere logistikløsninger mellem Europa og Norden.

Under navnet HIT Belgium skal EKL indgå i Posten Nordens logistikvirksomhed i Centraleuropa, som allerede har aktiviteter i Holland og Tyskland. De to virksomheder har i flere år haft samarbejde om partnerskab i forbindelse med transporter.

Fakta om EKL
EKL blev grundlagt i 2004 og har hovedkontor og hovedterminal i Eupen i Belgien. EKL har sin største markedsandel inden for de såkaldte in-night transporter, dvs. leverancer af gods til virksomheder i nattetimerne, især bilbranchen, fremstillingsvirksomheder og reservedelsproducenter inden for landbrug.

Fakta om Posten Nordens aktiviteter i Centraleuropa
Forretningsområde Logistik hjælper virksomhederne med deres logistik, så de omkostningseffektivt og med høj kvalitet kan nå ud i Centraleuropa samt til og fra hele Norden. Aktiviteterne udføres gennem datterselskaber med terminaler i Lübeck i Tyskland samt i hollandske ’s- Heerenberg.

Transporterne afgår både dag og nat til virksomheder i regionen samt til Norden, hvor godset
når frem til Malmø, Oslo, København og Helsinki allerede næste dag.

Blandt de virksomheder, som benytter sig af Posten Nordens logistikydelser til og fra Norden, kan nævnes Honda, Adidas, BonPrix, Haléns og Klingel.

Til redaktionen
: For yderligere oplysninger kontakt pressechef i Post Danmark John Veje på 21782809

Posten Norden er stiftet på baggrund af fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB.
Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og
har en omsætning på ca. SEK 45 mia. samt godt 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på
www.postennorden.dk.

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner