PostNord frasælger Strålfors Identification Solutions

PostNord AB strømliner forretningsområdet Informationslogistik, så der kommer større fokus på virksomhedskommunikation. Derfor frasælges Strålfors Identification Solutions. Det sker ved, at Strålfors AB og EsonPac Holding AB lader et nystartet og fælles selskab, EsonPac Group AB, overtage aktierne i Strålfors Identification Solution og EsonPac. Handlen skaber en af de førende emballagevirksomheder i Norden.

PostNords forretningsområde Informationslogistik består af to divisioner: Strålfors Information Logistics og Strålfors Identification Solutions (”SIS”). Forretningsområdets kernevirksomhed findes i divisionen Strålfors Information Logistics, som står for størstedelen af forretningsområdets omsætning og beskæftiger hovedparten af de ansatte. Den anden division, SIS, består blandt andet af Strålfors’ tidligere forretningsområde Etikett. SIS driver forretning i Sverige, Danmark, Norge samt Schweiz. SIS’ årsomsætning udgjorde i 2010 572 mio. SEK, og antallet af ansatte er cirka 340.

Frasalget sker med PostNords målsætning om at fokusere på kerneforretningen i forretningsområdet Informationslogistik, som omfatter løsninger for virksomhedskommunikation som print og kuvertering, personalisering af plastikkort, ydelser indenfor elektronisk informationsoverførsel, Fulfilment (tredjepartslogistik) samt optimering af kunders informationsflow.

Aftalen er indgået mellem PostNords datterselskab Strålfors AB og Eson Pac Group AB og gør EsonPac Group till ejere af både SIS og emballageselskabet Eson Pac AB. Dermed skabes en førende aktør i Norden indenfor papemballage, etiketter, brugsanvisninger og pjecer. Eson Pac Group får en omsætning på mere end 1 mia. SEK og vil beskæftige cirka 550 medarbejdere. Strålfors vil forblive medejer af Escon Pac Group AB i en kortere periode.

- Vi er meget tilfredse med, at der er fundet en industriel løsning, som betyder, at SIS nu får en ejer med samme kerneforretning. For PostNord indebærer handlen et yderligere skridt i retning mod at strømline virksomheden i Informationslogistik mod kerneforretningen, som er virksomhedskommunikation, udtaler Per Samuelson, chef for forretningsområdet Informationslogistik og adm. direktør i Strålfors.

Ved spørgsmål kontaktes:
Per Samuelson, chef forretningsområdet Informationslogistik og adm. direktør i Strålfors AB, via Morten O Nielsen, PostNord, pressechef Danmark,  Tlf. 33 61 60 11

PostNord, tidligere Posten Norden, blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Tags:

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner