PostNord i top3 på global miljøliste

For tredje år i træk har IPC, der er samarbejdsorgan for verdens førende postvirksomheder, tildelt PostNord en 3. plads for sit klimaarbejde.

IPC har sat sig som mål at mindske branchens samlede udledning af CO2 med 20 procent i perioden fra 2008 til 2020. For at det skal lykkes, kræver det omfattende ændringer blandt verdens postvirksomheder. PostNord er gået skridtet videre med en målsætning om at begrænse sin C02-udledning med 40 procent mellem 2009 og 2020.

For at måle klimaindsatsen rangerer IPC hvert år postvirksomhedernes udvikling og forbedring. IPC`s vurdering baserer sig på, hvilke processer den pågældende virksomhed har sat i værk på miljøområdet, hvor forankret miljøarbejdet er i ledelsen, samt hvor stor synlighed, virksomheden opererer med, når det handler om tal for bæredygtighed i såvel egne rækker som blandt underleverandører.

Det er tredje år i træk, at IPC rangerer PostNord på en tredjeplads i branchen.

- Vi er meget tilfredse med igen at være blandt top3 på IPC`s miljøliste. For os er klimaarbejdet vigtigt. Vi arbejde målrettet med mange projekter på miljøområdet – eksempelvis tester og investerer vi i elbiler og lastbiler, som kører på alternative brændstoffer. At vi endnu en gang rangerer som en af de bedste postvirksomheder i verden på dette felt er en anerkendelse, siger Erica Kronhöffer, miljø- og kvalitetschef i PostNord.

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner