PostNord køber andel i DM-bureauet Friends & Tactics

PostNord har indgået en aftale om opkøb af 30 procent af aktierne i Friends & Tactics AB. Opkøbet indebærer, at PostNords forretningsområde Strålfors udbygger sin position på det voksende marked for personlige kommunikationsløsninger, som styrker virksomheders kunderelationer.

Strålfors udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber stærkere og mere personlige kunderelationer. Et af Strålfors’ fokusområder er løsninger til fysisk og digital individualiseret markedskommunikation. For at udvide sortimentet over for kunderne har Strålfors haft et tæt samarbejde med Friends & Tactics, som er et Stockholmbaseret bureau, der har specialiseret sig i DM og relationsmarkedsføring. Nu udvides samarbejdet, ved at Strålfors opkøber 30 procent af aktierne i Friends & Tactics.

–Efterspørgslen efter serviceydelser baseret på stærkere og mere personlige kunderelationer stiger konstant. Vi har særdeles gode erfaringer med Friends & Tactics’ kreative evner, og jeg glæder mig til, at vi sammen skal udvikle serviceydelser, der udvider vores sortiment og styrker vores kunders kommunikation, siger Annica Axelsson, adm. dir. for Strålfors Svenska AB.

Om Friends & Tactics
Friends & Tactics er et DM- og relationsmarkedsføringsbureau. Virksomheden havde i 2012 en omsætning på 11,3 millioner SEK samt 7 medarbejdere, der sidder i lokaler i Stockholm. Adm. dir. er Magnus Widgren.

Informationen er af en sådan art, at PostNord AB (publ) skal offentliggøre den i henhold til loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen blev indleveret til offentliggørelse den 9. juli 2013.

For yderligere information, kontakt:
Annica Axelsson, Adm. dir. Strålfors Svenska AB +46 70373 23 75
Henrik Kihlberg, Salgs- og markedschef Strålfors +46 72543 01 70
Magnus Widgren, Adm. dir. Friends & Tactics+46 70877 02 82

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner