PostNord refinansierer kreditfacilitet på SEK 2 mia.

PostNord har indgået en aftale om en treårig Multicurrency Revolving Credit Facility på SEK 2 mia. til finansiering af virksomheden. Faciliteten tilvejebringes ligeligt fordelt mellem Danske Bank, Svenska Handelsbanken og SEB. Alle banker fungerer som hovedarrangører og bogførende banker.

Danske Bank er koordinator samt dokumentations- og facilitetsformidler af transaktionen.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 16.juni 2014, 09:15 CET

Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord pressetelefon +46 10 436 10 10, press@postnord.com

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til,fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation,e-handel,distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på 40 mia. SEK og 39.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på postnord.com

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner