PostNords årsrapport og bæredygtighedsrapport

I dag offentliggøres PostNords årsrapport og bæredygtighedsrapport for 2012.

Årsrapporten beskriver koncernens resultat for året og indeholder bl.a. en gennemgang af PostNords aktiviteter, markedsforhold samt koncernens strategi og mål.

- PostNord rapporterer et resultat for 2012, som er præget af de store omstillinger, koncernen har gennemgået. Implementeringen af strategien Roadmap PostNord 2015 er fortsat i 2012. Denne strategi har til formål at repositionere virksomheden i forhold til markedsudviklingen, sikre lønsomheden i Mail og skabe fortsat ekspansion i Logistik, siger administrerende direktør og koncernchef Lars Iderrmark i årsrapporten.

Bæredygtighedsrapporten beskriver PostNords arbejde med bæredygtighed, interessentdialoger og ambitioner for fremtiden. Rapporten indeholder omfattende information om koncernens miljømæssige, sociale og økonomiske påvirkninger.

Årsrapporten og bæredygtighedsrapporten er tilgængelige i forskellige formater og på tre sprog på: www.postnord.com/Investor-Relations

Der er tale om information, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen indleveres til offentliggørelse den 21. marts 2013 kl. 10.00.

Ved spørgsmål kontaktes:
Morten O Nielsen, PostNord, pressechef Danmark,  Tlf. 45 33 61 60 01

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Tags:

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2018 havde koncernen 30.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 37 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner