Resume fra ekstraordinær generalforsamling i Posten Norden AB publ

24 aug 2009

Mandag den 24. august afholdtes en ekstraordinær generalforsamling på Posten Nordens hovedkontor i Solna.

Det blev på den ekstraordinære generalforsamling besluttet, at honorar til hvert medlem af revisionsudvalget skal udgøre SEK 50.000 og til formanden for revisionsudvalget SEK 62.500. Det blev på generalforsamlingen endvidere besluttet, at honorar til hvert medlem af erstatningsudvalget skal udgøre SEK 25.000 og til formanden for erstatningsudvalget SEK 37.500.

I henhold til beslutning truffet på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 30. april 2009 udgør honorar til hvert af de ved afstemning valgte bestyrelsesmedlemmer SEK 250.000 og til formanden for bestyrelsen SEK 600.000 for perioden frem til afslutningen af den ordinære generalforsamling 2010.

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 30. april 2009 blev det desuden besluttet at vælge Fritz H. Schur, Marianne Nivert, Anne Birgitte Lundholt og Richard Reinius som almindelige bestyrelsesmedlemmer og Fritz H. Schur som formand for bestyrelsen i perioden frem til afslutningen af næste ordinære generalforsamling. Marianne Nivert har meddelt, at hun herefter ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Det blev på den ekstraordinære generalforsamling 24. august besluttet, at bestyrelsen for perioden frem til afslutningen af næste ordinære generalforsamling skal bestå af otte medlemmer, valgt på den ekstraordinære generalforsamling. Der blev samtidig på den ekstraordinære generalforsamling truffet beslutning om nyvalg af Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen og Torben Janholt.

Mats Abrahamsson er født i 1960 og er teknisk direktør og professor ved Linköpings Universitet. Han er bestyrelsesmedlem på Linköpings tekniska högskola, Dixma Consulting AB og Linköpings Management Enterprising AB. Bestyrelsemedlem i Posten AB siden 2003.

Ingrid Bonde, civiløkonom, er født i 1959, og er administrerende direktør i AMF Pension AB. Hun er bestyrelsesmedlem på St Eriks ögonsjukhus og SNS. Bestyrelsesmedlem i Posten AB siden 2005.

Gunnel Duveblad er født i 1955 og har en systemudvikleruddannelse fra Umeå Universitet. Hun er bestyrelsesmedlem i HiQ International AB, IBS, Stiftelsen Ruter Dam og Sweco AB. Bestyrelsesmedlem i Posten AB siden 2007.

Bjarne Hansen, skibsreder, er født i 1940, og er partner i WingPartners IS, bestyrelsesformand i Billund Lufthavn, bestyrelsesnæstformand i Skako Industries A/S og bestyrelsesmedlem i F. Uhrenholt Holding A/S, Aalborg Industries Holding A/S (og Aalborg Industries A/S), Keppel Offshore and Marine Pty Ltd, Business Work Wear A/S, Johnsen Oil A/S, Newco AEP A/S og Wrist Group A/S. Bestyrelsesmedlem i Post Danmark A/S siden 2005.

Torben Janholt, merkonom, født i 1946, er administrerende direktør i J Lauritzen A/S. Han er bestyrelsesmedlem i Tsakos Energy Navigation Ltd, A/S United Shipping & Trading Company, Danmarks Rederiforening, Executive Committee-medlem af International Chamber of Shipping og bestyrelsesformand i et antal selskaber i Lauritzen-gruppen.

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 30. april 2009 valgtes Ernst & Young som revisorer med Lars Träff som hovedansvarlig revisor frem til afslutningen af den ordinære generalforsamling, der afholdes i det fjerde regnskabsår efter revisionsvalget.

Posten Norden er skabt ved fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og vil have en omsætning på ca. SEK 45 mia. og ca. 50.000 medarbejdere. Koncernen består af forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab, og hovedkontoret ligger i Solna, Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links