R: Afskaf multimedieskatten helt

Dagens medier skriver i dag, at Socialdemokraterne vil regulere multimedieskatten. Lad vær, og afskaf den helt i stedet for, siger Niels Helveg Petersen, Radikale Venstres skatteordfører.

”Det er en glædelig nyhed, at Socialdemokraterne nu er i skred om multimedieskatten. Men jeg ærgrer mig over, at de ikke tager skridtet fuldt ud og afskaffer multimedieskatten helt.   Mellemløsningen, som den Socialdemokraterne forslår, er utilstrækkelig. Det er ikke nok, bare at bare lappe på den ufornuftige skatteordning,” siger Niels Helveg Petersen, Radikale Venstre skatteordfører.

”Multimedieskatten har medført et stort tab af hjemmearbejdspladser, og det betyder, at Danmark mister produktivitet. Det handler om at øge produktiviteten, og ikke modarbejde den, som multimedieskatten gør,” siger Niels Helveg Petersen. 

”Jeg er overbevidst om, at omkostningerne ved at afskaffe multimedieskatten kan finansieres med indtægterne fra den øgede produktivitet, som en afskaffelse af multimedieskatten vil medføre,” siger Niels Helveg Petersen.

Yderligere kommentarer: Niels Helveg Petersen, 3337 4710

 

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner