R: Ambitioner om en omfattende klimaplan

Langt om længe fremlægger regeringen sin klimaplan. Det sker torsdag. Allerede sidste år kom Radikale Venstre sammen med S, SF og Enhedslisten med et fælles bud på en ambitiøs målsætning for klimaet og en omfattende satsning på vedvarende energi. Denne bredtfavnende klimaplan vil Radikale Venstre klimaordfører, Margrethe Vestager, tage med til de kommende forhandlinger.

”Når det handler om Danmarks fremtid inden for klima og energi, så skal vi være hamrende ambitiøse. Vi skal tilbage til at verdens frontløbere og vise, at en ambitiøs klimaplan også kan skabe nye arbejdspladser samtidig med, vi bliver uafhængige af fossile brændsler,” siger Margrethe Vestager, Radikale Venstres klimaordfører.

Den fælles klimaplan indeholder blandt andet en målsætning om massiv udbygning af vindenergi.

”Allerede i 2020 ønsker Radikale Venstre, at halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme fra vindmøller. Det skal ske gennem en udbygning af vindmølleparkerne til havs samt flere og mere effektive vindmøller på land,” siger Margrethe Vestager. 

”Samtidig med omlægningen af elsektoren ønsker vi, at elbiler og hybridbiler indfases i den danske bilpark. Vi vil sænke afgiften på de miljøvenlige biler, så de bliver markant billigere. Blandt andet skal afgiftsfritagelsen fortsætte efter 2015, og den skal også gælde hybridbiler,” siger Margrethe Vestager. 

Radikale Venstre har sammen med de øvrige oppositionspartier fremlægt fem konkrete ønsker til en ny klimastrategi for Danmark:

1. Energibesparelser: En konkret plan for, hvordan Danmark reducerer energispildet frem mod 2020. Der skal spares mindst 1 procent om året ved at sætte ind over for dårligt isolerede bygninger, spild i industrien og landbruget og fråds i transportsektoren.

2. Massiv udbygning af vind: I 2020 skal halvdelen af vores elektricitet komme fra vind. Det skal ske gennem en udbygning af vindmølleparkerne til havs samt flere og mere effektive vindmøller på land.

3. Optimal og bæredygtig udnyttelse af biomasse: En national handlingsplan for, hvordan biomasse (halm, træ, gylle og affald) mest optimalt og bæredygtigt udnyttes som et supplement til vind.

4. Mere el i transportsektoren: Strategien skal indeholde en konkret plan for, hvordan elbiler og hybridbiler kan indfases i den danske bilpark.

5. Opvarmning baseret på vedvarende energi: En national varmeplan, som sigter mod at udfase individuel opvarmning med gas og olie.  

Yderligere kommentarer: Margrethe Vestager, 3337 4707 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk