R: Arabisk på skoleskemaet

Undervisningsministeren har nu åbnet op for, at der kan undervises i kinesisk i den danske folkeskole. Et rigtigt godt tiltag, mener Radikale Venstres uddannelsesordfører, Marianne Jelved. Men det er inkonsekvent, at man fortsat holder fast i, at der ikke må undervises i de sprog, som Danmarks mange tosprogede elever taler - eksempelvis arabisk.

"Jo flere sprog man taler godt, jo bedre. At kunne tale mange sprog er en stor styrke - ikke mindst i en stadigt mere globaliseret verden. Derfor skal der undervises i mange flere sprog i den danske folkeskole. Hver tiende af alle elever i den danske folkeskole er tosprogede, hvilket drejer sig om 60.000 børn og unge," siger Marianne Jelved, uddannelsesordfører i Radikale Venstre.

Det sprog som flest tosprogede børn i Danmark taler - udover dansk - er arabisk. På verdensplan tales arabisk af ca. 280. mio. mennesker. Til sammenligning tales tysk af ca. 120 mio. mennesker.

"Den danske eksport til den arabisktalende verden er omfattende og stigende. Men også når det gælder vores udenrigspolitik, vores forsvar og vores egen hjemlige integrationsindsats, har vi brug for mange mennesker, som taler og læser både dansk og arabisk - og gerne endnu flere sprog - rigtig godt. Vi skal udnytte ressourcerne bedre. Det er smartere, at en elev bliver rigtig dygtig til dansk og arabisk end halvgod til tysk og fransk," siger Marianne Jelved.

Radikale Venstre foreslår, at retten til modersmålsundervisning genindføres. Forskning viser, at forudsætningen for at blive rigtig dygtig til et fremmedsprog er, at modersmålet er stærkt. Det gælder også, når dansk er fremmedsproget, uanset om eleven er født i Danmark. Derfor er modersmålsundervisningen en af vejene til bedre dansk.

Yderligere kommentarer: Marianne Jelved, 3337 4703

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner