R: Dagpengeperioden ligger fast

Dagpengeperioden skal der ikke rokkes ved – heller ikke gennem trepartsforhandlinger. Det ligger helt fast, pointerer Morten Østergaard, Radikale Venstres arbejdsmarkedsordfører.

”Radikale Venstre vil fokusere på at skabe job til de ledige, men ikke forlænge dagpengeperioden efter et valg. Vi stemte for reformen, fordi den forbedrer den offentlige økonomi, så vi kan erstatte besparelser på uddannelse med investeringer, siger Radikale Venstres arbejdsmarkedsordfører Morten Østergaard.

”Vi har siden dagpengereformens vedtagelse sagt det meget klart: Dagpengereformen er en nødvendig modernisering af dagpengesystemet, som bringer os på omgangshøjde med vores nabolande. Erfaringer fra tidligere dagpengereformer viser, at flere end ventet kommer i beskæftigelse, og derfor vil jeg gerne sætte en tyk streg under, at dagpengeperiodens længde ligger helt fast, siger Morten Østergaard, som dog gerne lytter til arbejdsgivere og lønmodtagere:

”Vi lytter – også til arbejdsmarkedets parter. Men tiden er ikke til at finde nye udgifter. Trepartsdrøftelser giver kun mening, hvis de bruges til at finde penge til de trængte offentlige finanser. Ikke det modsatte. Og derfor ligger reformen og dens bundlinje på 4 mia. kr. helt fast,” siger Morten Østergaard.

Yderligere kommentarer; Morten Østergaard, 3337 4718  

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk