R: En god forretning at investere i psykiatrien

I sidste uge kom det frem, at Venstres Preben Rudiengaard ville støtte forsøget med tæt samarbejde mellem praktiserende læger og psykiatrien - det man kalder for shared care. Bedre sent end aldrig, mener Anne Marie Geisler Andersen, Radikale Venstres psykiatriordfører, der gerne så, at der blev investeret penge i flere aspekter af den psykiatriske behandling.

"Det er for mig helt nye toner, når Preben Rudiengaard nu bebuder, at regeringen vil finde pengene til at indføre shared care hos de praktiserende læger. Det er en investering, der betaler sig - både menneskeligt, men også økonomisk," siger Anne Marie Geisler Andersen, Radikale Venstres psykiatriordfører.

Verdens sundhedsorganisation vurderer, at psykisk sygdom i de kommende år bliver en af de største trusler mod folkesundheden, og forleden kom det frem, at Danmark har verdensrekord i psykisk nedslidning.

"I dag er det kun mennesker mellem 18 og 37 år, der kan få tilskud til en psykolog. Når nu Preben Rudiengaard alligevel går til Sundhedsministeren, kunne han så ikke i samme ombæring fortælle ministeren, at en udvidelse af denne tilskudsordning også vil være en god forretning?" siger Anne Marie Geisler Andersen.

"Her behøver Rudiengaard ikke bede Danske Regioner o m at lave forarbejdet, for analysen er allerede lavet. En udvidelse af ordningen vil koste omkring 160 mio. kr. og medføre en samfundsmæssig gevinst i omegnen af 800 mio. kr. Så det er bare med at komme i gang," siger Anne Marie Geisler Andersen.

Yderligere kommentarer: Anne Marie Geisler Andersen, 3337 4720

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk