R: Et skridt i den rigtige klimaretning – men stadig meget at gøre

Regeringen har i dag fremlagt sin Energistrategi med forslag til, hvordan Danmark kan blive uafhængig af fossile kul, olie og gas i 2050. Det er godt, at regeringen har lyttet til sin egen Klimakommission og omsider lancerer en egentlig plan. Det er et skridt i den rigtige retning, og det er glædeligt at regeringen på klimaområdet gerne omgår sit eget skattestop for at komme i gang. Men klimaproblemerne løses ikke uden, at vi også tager fat i transportens og landbrugets CO2-udledning, konstaterer Margrethe Vestager.

"Bedre sent end aldrig - og endelig et skridt i den rigtige retning. Flere vindmøller og biomasse i stedet for kul er helt afgørende for at få en renere energisektor", siger Margrethe Vestager om regeringens Energistrategi 2050, men påpeger, at der skal mere til. 

"Regeringens tiltag på transportområdet er småt, og der er ingen tiltag over for landbrugets CO2-udledning. Disse sektorer skal også reguleres, hvis visionen om det fossilfri samfund skal realiseres. Vi har foreslået en omlægning af bilafgifterne, der nedbringer CO2-udledningen fra biltrafikken med 20 pct. Det sker gennem afgiftsrabat på klimavenlige biler og indføre en kilometerafgift i stedet. Det forslag kommer man ikke uden om, for transporten er en af de værste klimasyndere", siger Margrethe Vestager. 

Regeringen har i flere omgange udskudt en plan for, hvordan Danmark får nedbragt sin CO2-udledning i overensstemmelse med de internationale mål og forpligtelser, Danmark har påtaget sig. Men i dag har regeringen omsider præsenteret forslag til udbygning af vedvarende energi som vindmøller og biomasse i kraftværkerne. Det er skridt i den rigtige retning og følger både Klimakommissionens anbefalinger og forslagene i den energivision for Danmark, som Radikale Venstre lancerede sammen med S, SF og EL.
Det betyder, at regeringen omgår sit dumstædige skattestop.

"Det er klart, at man ikke finansierer udbygningen af vedvarende energi uden at indføre nye afgifter, der erstatter de afgifter på kul og benzin som fortrænges. Der skal være penge til at finansiere den nye grønne teknologi, for det skaber både bedre løsninger og danske arbejdspladser", siger Margrethe Vestager.

Yderligere kommentarer: Margrethe Vestager, 3337 4707

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk