R: Fængsling af torturofre strider mod menneskerettighederne

Amnesty International har gennem flere måneder undersøgt forholdene for fængslede asylansøgere i Ellebæk fængsel. Det viser sig, at alvorligt psykisk syge, torturofre og handlede kvinder alt for ofte ender i Ellebæk, hvor de sidder fængslet på ubestemt tid. Det er aldeles uacceptabelt og i strid med menneskerettighedskonventionerne, at sårbare mennesker fængsles på den måde, mener Marianne Jelved, integrationsordfører for Radikale Venstre.

"Det kan aldrig forsvares, at danske myndigheder bruger unødigt grove midler mod så sårbare mennesker, som Amnesty International beretter om. Det er et klart brud på de konventioner, hvor reglen er, at der skal bruges "de mindst indgribende foranstaltninger" over for mennesker, der er syge. Mennesker, som har været igennem barske traumatiserende forhold, inden de kom til Danmark,” siger Marianne Jelved.

”Det kan have ganske alvorlige konsekvenser for disse sårbare grupper at sidde fængslet. At fængsle torturofre kan blandt andet betyde, at de bliver re-traumatiseret. Det er klart, at der i stedet skal ske en ordentlig screeningsproces af asylansøgere, som man ønsker at frihedsberøve. Den praksis vil jeg gerne opfordre integrationsministeren til at indskærpe overfor de relevante personer. Ellers gør Danmark sig skyldig i at bryde menneskerettighedskonventionerne,” siger Marianne Jelved, og fortsætter:

”I Danmark må man forvente, at politiet og Hillerød Ret lever op til lovens ord om at foretage en egentlig retslig sagsbehandling og at bruge "de mindst indgribende foranstaltninger", når udlændinges sager skal afprøves i retten. Det vil i praksis sige at bo i et asylcenter med meldepligt til politiet. De nuværende tilstande er forkastelige og må ændres straks. Danmark er et retssamfund, og det må behandlingen af asylansøgere også vise," siger Marianne Jelved.

Yderligere kommentarer: Marianne Jelved, 3337 4703

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk