R: Flere grønne biler på de danske veje

Sen eftermiddag blev Radikale Venstres forslag om indførelse af el- og hybridbiler i taxavognparkerne i de største danske byer førstebehandlet i Folketinget. Forslaget er motiveret af to ønsker. For det første ønsket om at reducere CO2-udledningen til gavn for klimaet, for det andet ønsket om at skabe en innovativ taxabranche ved at indføre den nyeste teknologi inden for energieffektive biler og herved udvikle det danske marked inden for grønne køretøjer markant.

Radikale Venstre foreslår, at taxabranchen i Danmarks tre største byer fremover indkøber el- eller hybridbiler, der udleder under 90 gram CO2 per kilometer. Vognmændene skal til gengæld kompenseres ved helt at fritages for at betale registreringsafgift af de biler, der indkøbes til taxakørsel.

”Det haster med at få en grøn transport. Især i byerne, hvor forureningen også gør folk syge. Forbrændingsmotorerne skal udskiftes med en grøn vognpark, der kører på vedvarende energi. Det anbefaler Klimakommissionen. Det anbefaler EU-Kommissionen, og det vil Radikale Venstre gøre sit for at fremme,” siger klimaordfører Margrethe Vestager for Radikale Venstre.

Der popper konstant nye energieffektive el- og hybridbil modeller frem på markedet, og der er kun det problem, at kun få kører på de danske veje.

”Vi har længe talt om energieffektive biler i Danmark. Men vi har ikke formået at skabe rammerne for, at de nye energieffektive biler kan få fodfæste på markedet.  Radikale Venstre ønsker at sende et kraftigt signal til bilbrancen om, at fremtidens bil i Danmark er en el- eller hybridbil. Taxabranchen kan fungere som en spydspids for udviklingen,” siger Margrethe Vestager.

Yderligere kommentarer: Margrethe Vestager, via 337 3764

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner