R: Gennemsigtighed om partistøtte

For at sikre, at det danske demokrati er gennemsigtigt og ukorrupt, foreslår Radikale Venstre med udgangspunkt i Europa Rådets anbefaling nr. 20034 vedr. økonomisk støtte til partierne, at Folketinget vedtager regler, der implementerer anbefalingerne.

 

 

Radikale Venstre finder det vigtigt, at Europarådets anbefalinger om direkte og indirekte støtte fra f.eks. fagforeninger og erhvervsstøtteforeninger til enkeltkandidater og partier efterleves.

Radikale Venstre foreslår, at der nedsættes et ekspertudvalg, der fastlægger de nærmere rammer for, hvordan man skaber gennemsigtighed. Dette udvalg skal tage stilling til den nærmere definition af, hvad en donation er, hvilken instans der skal føre tilsyn med den støtte partierne modtager og, hvilke sanktionsmuligheder der skal kunne iværksættes af denne instans. Yderligere skal dette ekspertudvalg tage stilling til, hvordan prisfastsættelsen af ikke finansiel støtte til partierne kan standardiseres.

Radikale Venstre vil uafhængigt af ovennævnte iværksætte følgende:

- At Radikale Venstres regnskab for 2011 og frem vil indeholde en gruppering af økonomisk støtte i:

1.  Samlet støttebidrag op til og med 20.000 kr. fra medlemmer og andre. Disse bidrag forbliver anonyme.

2.   Støttebidrag over 20.000 kr., hvor hver enkelt bidragyder og beløbets størrelse vil være angivet i regnskabet, såfremt støttebidraget er givet efter denne vedtagelse den 9. maj 2011.

3.   Støtte via valgforbund.

Radikale Venstre vil derudover udarbejde en vejledning til alle radikale kandidater, som er opstillet til offentlige hverv, vedr. gennemsigtighed.

Mere info: Landsformand Klaus Frandsen, via 3337 4764

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner