R: Kun få flere blå blink for pengene

Radikale Venstre havde håbet på en flerårsaftale for politiets økonomi, der ville sikre meget mere politi for pengene. Men regeringen ønskede kun en etårig aftale, som dog indbefatter en beskeden effektivisering af politiet. Samtidig er politiets bestræbelser på modernisering nu underlagt stærk politisk kontrol.

"Radikale Venstre glæder sig over, at moderniseringsprocessen nu sættes i gang. Med aftalen fastholder vi indsatsniveauet i 2011 samtidig med, at vi reducerer udgiftsniveauet en smule. Det er dog slet ikke nok til at rydde op i de seneste års overforbrug," siger Morten Østergaard, finansordfører for Radikale Venstre.

”Det er muligt at få meget mere politi for pengene, og derfor vil vi være endog meget nidkære i forbindelse med den løbende afrapportering. I en tid hvor mange offentlige institutioner er pressede på budgetterne, må politiet også bidrage. Særligt når man har identificeret et så omfattende effektiviseringspotentiale," siger Morten Østergaard, der henviser til, at aftalen trods en ekstra bevilling på 515 mio. kroner betyder, at politiets udgifter skal nedbringes med knap 100 mio. kroner fra 2010-2011.

"Med aftalen kan vi nu med rimelighed forvente, at Rigspolitichefen og Justitsministeriet tager ansvar for, at politiets økonomi kommer under kontrol. Der har været for meget slendrian både internt i politiet og fra skiftende justitsministre," siger Radikale Venstres retsordfører, Lone Dybkjær.

"Vi kan ikke blive ved med at bede andre områder finansiere politiets overforbrug. Den etårige aftale var regeringens ønske, og vi vil gerne sikre fortsat bredt samarbejde om politiets økonomi. Men vi signalerer også klart, at politiet ikke kan regne med at køre på frihjul," siger Lone Dybkjær.

Yderligere kommentarer: Morten Østergaard, 3337 4718 og Lone Dybkjær, 3337 4711

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner