R: Ny strategi vil reducere arbejdsulykker og forbedre psykisk arbejdsmiljø

Regeringen, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har i dag indgået en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Den radikale arbejdsmarkedsordfører kalder strategien ambitiøs og fremhæver særligt det fornyede fokus på psykisk arbejdsmiljø.

Strategien indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer.

”Det er en ambitiøs strategi for arbejdsmiljøet, hvor vi forhåbentlig kan reducere arbejdsskaderne med en fjerdedel og nedbringe både de fysiske og psykiske skader på arbejdspladserne markant inden 2020,” siger Morten Østergaard, arbejdsmarkedsordfører for Radikale Venstre.

Af væsentligste initiativer kan nævnes risikobaseret tilsyn i to spor med fokus på virksomheder med størst risiko, dialog med virksomhederne samt differentierede bøder.

”Det er vigtigt, at vi prioriterer psykisk arbejdsmiljø højt – fx stress, vold og mobning. Derfor er jeg også meget tilfreds med det nye risikobaserede tilsyn, hvor der lægges særlig vægt på psykisk arbejdsmiljø. Ligesom det er oplagt at differentiere bøderne, så de afhænger af virksomhedens størrelse. Dermed sikrer vi, at de virksomheder, der overtræder arbejdsmiljølovgivningen, også mærker en konsekvens, der står mål med virksomhedens størrelse,” siger Morten Østergaard.

Yderligere oplysninger: Morten Østergaard, 3337 4718

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk