R: Pinds udtalelser om integration skræmmer

Allerede på dag 1 som integrationsminister kommer Søren Pind med udtalelser, der ikke tegner godt for integrationen i Danmark. Han siger blandt andet, at udlændinge skal assimileres i det danske samfund. Både hans sprogbrug og den værdipolitiske tilgang er dybt problematisk, mener Marianne Jelved, Radikale Venstres integrationsordfører. 

”Søren Pinds udtalelser om at udlændinge skal assimileres i det danske samfund skræmmer. Ord skaber, hvad det nævner. Valg af ord har stor værdi - også i integrationsdebatten og specielt, når det er en minister, der udtaler sig. Det er langt fra uvæsentligt og ikke bare et spil om ord, som han ellers forsøger at nedtone debatten med,” siger Marianne Jelved, Radikale Venstres integrationsordfører.

”Ud over ordvalget findes der også en dybere værdidebat, der handler om Pinds forståelse for integration. Der er ikke meget personlig frihed ved at have et tankepoliti, der skal kontrollere, om vi tænker på samme måde som Søren Pind. Det virker, som om ministeren er ude i det stik modsatte af en frihedskamp,” siger Marianne Jelved.

”Det er slet, slet ikke den vej, vi skal. Vi skal tværtimod bygge bro og skabe fællesskaber. De, der bor i Danmark, skal selvfølgelig leve op til de værdier, som det danske demokrati bygger på: Ligeværd, ligestilling og de øvrige frihedsrettigheder. Den personlige frihed er ukrænkelig.” siger Marianne Jelved.

Yderligere kommentarer; Marianne Jelved, 3337 4703

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk