R, S, SF: Unge på uddannelse skal ikke finansiere folkeskolen

Unge fra lavindkomstfamilier vil miste mere end 32.000 kr. om året, hvis regeringens forslag om at skære i SU'en for hjemmeboende unge på ungdomsuddannelser bliver vedtaget.

Det er uacceptabelt og sølle, at regeringen vil finansiere flere timer i folkeskolen ved at fjerne SU til hjemmeboende unge, der er ved at afslutte deres ungdomsuddannelse. Konsekvensen af regeringens forslag er, at unge, der eksempelvis er i gang med gymnasiet, HF eller grundforløbet på en erhvervsuddannelse, fuldstændigt mister deres uddannelsesstøtte med risiko for, at de dropper ud. Frafaldet er i forvejen alt for højt på ungdomsuddannelserne.

S, SF og R går til SU-forhandlingerne for at opfylde to mål:

1. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse

2. Unge skal gennemføre en videregående uddannelse hurtigere end i dag - og dermed bidrage til, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.

Vi er åben for at diskutere forskellige løsninger, der fremmer disse to mål. Vi foreslår at bruge gulerod frem for pisk.

Vi ser frem til at drøfte regeringens egne forslag om bonus-ordninger, hvis de kan være med til at flere unge bliver hurtigere færdig med deres uddannelse.  Men vi tror ikke, det gavner målet om at flere gennemfører en videregående uddannelse at afskaffe muligheden for et ekstra år med SU ud over normeret studietid. Det 6. år med SU er lavet som en sikkerhed for unge, der eksempelvis har været gennem studieskift, sygdom eller andre sociale begivenheder, der har forsinket dem.

Risikoen ved at fjerne det 6. år er, at nogle unge ikke gennemfører deres videregående uddannelse, og det er dyrt og dårligt for både samfundet og den unge.

Yderligere kommentarer:
Marianne Jelved, 3337 4703
Kim Mortensen (S)
Christine Antorini (S)
Pernille Vigsø Bagge (SF)

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner