R: Universiteter og erhvervsliv skal samarbejde om at skabe vækst

Som en del af den 2020 plan, som Radikale Venstre fremlægger inden for de kommende dage, skal der skrues massivt op for investeringerne i universiteterne. Til gengæld skal de blive langt bedre til at samarbejde med erhvervslivet for at skabe vækst i det danske samfund. Det siger Radikale Venstres uddannelsesordfører Marianne Jelved. 

”Radikale Venstre vil investere massivt i universiteterne. Det vil vi, fordi universiteterne er vækstmotoren i dansk økonomi. En motor, som regeringen desværre har ladet gå mere og mere i stå. Danmarks produktivitet er sakket skandaløst bagud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Derfor skal universiteterne opprioriteres omgående, så vi igen kan komme op på vækstrater som dem, man finder i vores nabolande,” siger Marianne Jelved.

Hun mener, at universiteterne til gengæld skal blive langt bedre til at samarbejde med erhvervslivet:

”Radikale Venstre vil nytænke hele den måde, vi fordeler basismidlerne til universiteterne på. Vi vil indføre en omregningsmodel, der gør det lige så attraktivt for universiteterne, at de ansatte samarbejder med en virksomhed, som hvis de skriver artikler, der optages i internationale tidsskrifter. Universiteter skal levere gedign grundforskning og anden forskning. De skal uddanne kandidater af høj kvalittet i samråd med aftagerne, og endelig skal de formidle deres forskning og viden bl.a. til relevante erhvervsvirksomheder og institutioner. Hvis universiteters forskere f.eks. er i praktik i en relevant virksomhed i en periode, skal det kunne udmøntes i flere basismidler, som det gør, når en videnskablig artikel optages i et anerkendt tidsskrift. Vi vil satse på, at den danske vækstmotor atter kommer i høje  omdrejninger,” siger Marianne Jelved.

Yderligere kommentarer: Marianne Jelved, 3337 4703

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner