Radikale Venstres seniorjobplan

Radikale Venstre vil supplere en reform af efterlønnen med en seniorjobplan, der fastholder raske ældre i arbejde. Der skal være en gulerod til dem, der gerne vil arbejde. Den får de med 5 målrettede tiltag, der ændrer reglerne for ældre på arbejdsmarkedet:

”Blandt andet skal de pensionister, der ikke har været på efterløn, kunne tjene op til 100.000 kr., før vi begynder at modregne i deres pensionstillæg. For hvis man bliver på arbejdsmarkedet og dermed er med til at finansiere de andres efterløn, skal der være en gulerod, hvis man også vil arbejde, efter man er gået på pension. Det er også samfundsmæssigt interessant, for de skal jo betale skat af deres løn,” siger Morten Østergaard, finansordfører for Radikale Venstre og fortsætter:
 
”Seniorjobplanen vil også betyde, at flere mennesker vil skubbe deres pension, selv om de har passeret pensionsalderen, og dermed får vi et øget bidrag på arbejdsmarkedet, uden at det går ud over deres pension i den sidste ende”.
 
Radikale Venstres seniorjobplan:
•         Forslag 1. Modregningsfradraget for folkepensionister, der ikke har anvendt efterlønsretten, forhøjes til 100.000 kr.
•         Forslag 2. Forenkle reglerne for opsat pension
•         Forslag 3. Videreføre støtten til flere seniorer på arbejde
•         Forslag 4. Større fleksibilitet i ansættelsesforholdene for offentligt
•         Forslag 5. Aldersbegrænsninger i ansættelseskontrakter skal afskaffes
 
Læs mere om de 5 tiltag her:
http://www.radikale.dk/public/upload/Filer/RVSeniorjobplan052011.pdf
 
Flere kommentarer: Finansordfører Morten Østergaard, 3337 4718

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner