Radikales 2020-plan: Let skatten på arbejde og invester i forskning og uddannelse

Radikale Venstre har netop fremlagt partiets bud på en 2020-plan, ’Tag Ansvar 2020’. Den indeholder nye løsninger på at udvikle velfærden og bevare velstanden gennem en ansvarlig økonomisk politik. Henvisning til planen i bunden af pressemeddelelsen.

”Vi er parate til at tage ansvar for en økonomisk politik, der er holdbar og troværdig og som giver mulighed for at skabe et endnu bedre Danmark. Vores plan er hverken rød eller blå. Den er Radikal. Radikal, fordi vi gennem reformer på arbejdsmarkedet og skattesystemet sikrer en stærk og solid økonomi. Radikal, fordi vi vil sikre, at der også er plads og overskud til de svageste i vores samfund. Radikal, fordi vi vil sikre vores børns uddannelser og velfærd,” siger Margrethe Vestager, Radikale Venstres politiske leder.

’Tag ansvar 2020’ lægger op til den mest gennemgribende reform af skattesystemet siden starten af 90'erne. Planen er samtidig et alternativ til regeringens besparelser på uddannelse, forskning og velfærd, og indeholder derudover skattelettelser på arbejde.

”Vi mener, at danskerne betaler nok i skat. Derfor foreslår vi en grundlæggende omlægning af skattesystemet. Det betyder, at vi vil lette skatten på arbejde med knap 11 milliarder kroner og dermed belønne alle, der vil arbejde mere. Til gengæld siger vi farvel til skattestoppet samt øger de grønne afgifter og sundhedsafgifterne,” siger Morten Østergaard, Radikale Venstres finansordfører.

”For Radikale Venstre er der ingen tabuer. Vi lytter. Også til økonomer. Vi peger på de løsninger, som virker.  Og vi søger indflydelse for at få dem gennemført. Vi kalder vores plan ’Tag ansvar 2020’, fordi løsningerne kræver, at man er villig til at gennemføre reformer, som skaber en stærkere økonomi til gavn for alle,” siger Margrethe Vestager.

Du kan læse hele Radikales ’Tag Ansvar 2020’-plan her: http://bit.ly/rv2020

Yderligere kommentarer, Margrethe Vestager, 3337 4707 og Morten Østergaard, 3337 4718.

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk

Abonner