S, SF og R sikrer ansvarlig dansk EU-politik

På topmødet d. 24-25. marts skal EU’s stats- og regeringsledere tage stilling til en ny konkurrenceevnepagt. Regeringens parlamentariske grundlag ønsker imidlertid ikke at tilslutte sig denne aftale om bedre konkurrenceevne, høj beskæftigelse, sunde offentlige finanser og et stabilt finansielt system. 

Derfor har Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre indgået en aftale med regeringen om dansk tilslutning til Konkurrenceevnepagten.

Vi mener, at Danmark har en klar interesse i at tilslutte sig pagten, fordi en stærk europæisk økonomi er til fordel for dansk økonomi.

Samtidig har vi gjort det klart, at støtte til dansk tilslutning kræver garantier for, at det ikke anfægter 1) vores euroforbehold, 2) vores nationale selvbestemmelse i den økonomiske politik, 3) Folketingets suveræne ret til at vedtage finansloven eller 4) den danske model på arbejdsmarkedet.

Efter forhandlinger mellem regeringen, Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre er der opnået en aftale om dansk tilslutning. Vi har i aftalen entydigt fastslået:

·         Anerkendelse af at tilslutning til pagten ikke ændrer euroforbeholdet.

·         At arbejdsmarkedets parters selvstændige ret til at forhandle løn- og arbejdsvilkår står uantastet.

·         At det fortsat er Folketinget alene, der bestemmer indholdet i den danske finanslov.

·         En fastholdelse af mulighed for vækstpolitik i krisetider.

·         En fastholdelse af målsætningerne i EU-2020 planen om vækst, uddannelse, jobskabelse, grøn omstilling og social inddragelse.   

Aftalen om vilkårene for dansk tilslutning til pagten vil blive vedtaget som en beretning i Europaudvalget.

For yderligere kommentarer:

Margrethe Vestager (R): 33 37 47 07

Morten Bødskov (S): 61 62 34 82

Pia Olsen Dyhr (SF): 61 62 47 65

Tags:

EU

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk