200 offshore vindmøller i medvind

200 offshore vindmøller i medvind RAMBØLL har vundet det første virkeligt store internationale offshore vindmølle-projekt RAMBØLL har i et joint venture med irske Fehily Timoney Gifford vundet 1. fase i etableringen af Arklow Bank Wind Park i Irland. Sure Partners som er datterselskab i Eirtricity, Irlands største producent af alternativ energi, har udviklet projektet og regner med at få tilladelse til at opføre 200 offshore vindmøller langs kysten. Første fase udføres af RAMBØLL med assistance fra Tripod Consult Aps og SEAS A.m.b.A. Det samlede areal bliver på 2 x 25 km2 og ligger ved den sydlige østkyst af Irland. 1. fase er budgetteret til over kr. 500 mio. og strækker sig til udgangen af 2002. Man starter med at bygge 15 - 25 offshore vindmøller, og vindmølleparken bliver en af de største i Europa. - Vindmølleparken i Arklow Bank bliver den første på så dybt vand og er et gennembrud i udnyttelsen af alternativ energi. I forlængelse af Kyoto- aftalen kommer vi til at se mange offshore vindmølleparker fremover, og i RAMBØLL har vi taget et personligt medansvar for, at Danmark kommer til at spille en aktiv rolle indenfor netop dette område, siger Søren Juel Petersen, afdelingsleder i RAMBØLL. RAMBØLL har vundet projektet i konkurrence med 5 internationale rådgivere og skal stå for udførelse af konceptdesign, udbud, kontrahering og tilsyn med opførelse af vindmølleparken. Indledningsvis har RAMBØLL medvirket til udførelsen af en vurdering af virkninger på miljøet - en VVM-undersøgelse. En VVM-undersøgelse skal sikre, at alle kendte miljøpåvirkninger i forbindelse med etablering og drift af vindmølleparken er kendt, og at alle de nødvendige forholdsregler er taget for at beskytte miljøet. Vindmølleparken skal udbygges i flere faser. Fuldt udbygget bliver vindmølleparken på 500 MW. Det svarer til 350.000 parcelhuses løbende forbrug af elektricitet eller mere end 10% af Irlands elektricitetsforbrug. RAMBØLL har bl.a. assisteret ved etableringen af en vindmøllepark i Utgrunden ved Øland og deltager i øjeblikket i et projekt på 11 offshore vindmølleparker, som placeres omkring det sydlige Sverige, hvor RAMBØLL i øjeblikket udfører de geofysiske undersøgelser. - Vindmølleparker rummer store potentialer for Danmark, hvad enten de står på land eller i dybt vand. Vores viden på området er en spændende eksportmulighed, siger Søren Juel Petersen. Yderligere oplysninger: Søren Juel Petersen, afdelingsleder, 4598 6811 Bettina Cronquist, kommunikationskonsulent, 4598 6212 Viden der bringer mennesker videre Siden 1945 har RAMBØLL været med til at præge samfundsudviklingen. I dag er RAMBØLL Gruppen en førende dansk videnvirksomhed med 2000 medarbejdere og aktiviteter over hele verden. Et urokkeligt fokus på mennesker - medarbejdere, kunder og omverden - karakteriserer vores virksomhed, og i alle løsninger ligger det os på sinde at skabe gode livs- og arbejdsvilkår og en miljømæssigt bæredygtig udvikling. Med udgangspunkt i kundens aktuelle problemstilling omsætter vi vores viden og erfaring i løsninger inden for transport, telekommunikation, byggeri, industri, miljø, energi, olie/gas, IT og management. Medarbejderstaben er sammensat af blandt andre ingeniører, økonomer, biologer, geologer og humanister. Den brede specialisering giver os mulighed for at tilbyde koncepter, der integrerer mange fagområder og alle projektfaser fra de indledende analyser til gennemførelse og senere evaluering og vedligehold. RAMBØLL Gruppen er 100% fondsejet. Ud over moderselskabet RAMBØLL indgår følgende selskaber i Gruppen: PLS RAMBØLL Management, RAMBØLL Informatik, RAMBØLL NYVIG og LT-RAMBØLL (Indien). www.ramboll.dk ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00390/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00390/bit0001.pdf

Abonner

Dokumenter og links