Karsten Langer, partner i Riverside, bliver EVCA’s 28. formand

Klausuleret indtil torsdag den 2. juni 2011 kl. 01.00 CET

Generalforsamlingen i European Venture Capital Association (EVCA) har i dag valgt Karsten Langer, der er partner i den globale private equity-virksomhed The Riverside Company, som formand for det næste år, frem til juni 2012.

 Karsten Langer har været partner i Riverside siden 2006 og leder virksomhedens investerings- og porteføljeforvaltning i Benelux-landene og Frankrig. Han har tidligere stået for etableringen af virksomhedens europæiske originationteam. Han har tidligere i sin karriere tilbragt fem år i GE Capital Europe, før han fik ansættelse som Managing Partner i M&A International, en uafhængig finansiel virksomhed i Bruxelles med speciale i overdragelse af virksomheder. Karsten Langer er HA fra CBS (Copenhagen Business School) med en Master i Management fra ESCP Europe. Han taler seks europæiske sprog.

Riverside, som har sit europæiske hovedsæde i Bruxelles, investerer i virksomheder i vækst med en værdi på op til EUR 200 mio. Riverside har siden grundlæggelsen i 1988 investeret i mere end 250 transaktioner med en samlet virksomhedsværdi på mere end EUR 4,6 mia.

Karsten Langer overtager hvervet som formand for EVCA på et afgørende tidspunkt for branchen. Lige siden starten på den globale økonomiske krise er der inden for private equity-branchen udfoldet store bestræbelser overalt i verden for at implementere nye regulatoriske tiltag. Karsten Langer har repræsenteret private equity- og venturekapitalbranchen i arbejdet med direktivet om forvaltning af alternative investeringsfonde (AIFM-direktivet). I takt med gennemførelsen af de europæiske regler for rejsning af private equity og investering fortsætter EVCA sine bestræbelser for at informere lovgiverne om konsekvenserne for branchen og økonomien, og foreningen har til hensigt yderligere at sprede sine kommunikationsaktiviteter – rettet mod et bredere publikum – med det formål at beskrive, hvordan privat investering bidrager til at stimulere til økonomiske vækst.

“Private equity er vokset over de sidste ti år og er blevet et modent begreb – men der har undervejs været en del huller i vejen. Nu er tiden dog kommet, hvor vi må bevæge os videre og skabe en anerkendelse af, at investeringer i private equity er selve nøglen til at skabe vækst og til at tilføre fornyet energi til nye og blomstrende forretningsaktiviteter i hele Europa. Der findes ikke noget bedre middel end at at matche aktivt forvaltet kapital fra den private sektor med den rette iværksætterånd. Det er et område, som skal udnyttes – ikke hæmmes”, fortæller Karsten Langer.

Karsten Langer har som tiltrædende formand i de seneste måneder haft et tæt samarbejde med den afgående forkvinde, Uli Fricke, med EVCA’s sekretariat og med andre af branchens ledere.

Blandt den nye formands prioriteringer kan nævnes behovet for at øge branchens fælles fodslag, hvilket sker ved at åbne yderligere op for adgangen til LP-medlemsskab af EVCA. “Vi har med succes stået sammen som en fælleseuropæisk branche, idet vi de sidste tre år har fremført vores sag om, at vi ønsker en rimelig ordning, og denne fælles stemme skal nu også omfatte flere af vores Limited Partners. Når det kommer til stykket, er vores investorer i detaljen mere fortrolige med de enkelte investeringer i branchen, og de forstår bedre end nogen, hvordan vores aktiviteter kan støtte millioner af borgeres pensioner og investeringer”, tilføjer han.

“Det er en stor ære for mig at overtage hvervet som formand for EVCA på et tidspunkt, hvor mange europæiske økonomier har brug for den økonomiske opgang, som privat investering kan skabe. Vi vil lægge os i selen for at skabe større forståelse for den rolle, som private equity og venturekapital indtager i vores samfund, og det er min ambition, at private equity ved årtiets udgang skal være en primær produktivitets- og vækstfremmende faktor.”

PRESSEKONTAKT:

Sarah M. Flaherty
Marketing & PR Manager
The Riverside Company
+44 7825 334657
smf@riversideeurope.com

 

European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)

EVCA er europæisk private equity og venturekapitals officielle stemme. Vi fremmer og beskytter interesserne hos vores mere end 1.000 medlemmer, så de kan udøve deres forretningsaktiviteter så effektivt som muligt. EVCA henvender sig til beslutningstagere og fremhæver branchens forhold blandt nøgleinteressenter, herunder institutionelle investorer, virksomhedsejere og medarbejderrepræsentanter. EVCA udvikler professionelle standarder, udarbejder forskningsrapporter og afholder professionelle uddannelses- og netværksarrangementer. EVCA dækker hele sortimentet inden for private equity – lige fra venturekapital i de tidlige faser til de helt store opkøb.

The Riverside Company – http://www.riversideeurope.com
The Riverside Company er en global private equity-virksomhed, som har fokus på arbejdet med at opkøbe vækstvirksomheder med en værdi på op til EUR 200 mio i Europa. Virksomheden indgår partnerskaber med stærke managementteam og styrker sine investeringer gennem opkøb og organisk vækst. Riverside har siden grundlæggelsen i 1988 investeret i mere end 250 transaktioner med en samlet virksomhedsværdi på mere end USD 5,4 mia./EUR 4,6 mia. Virksomhedens portefølje i Nordamerika, Europa og den asiatiske stillehavsregion omfatter mere end 75 virksomheder med omtrent 14.000 medarbejdere. Riverside gennemfører opkøb ved hjælp af forvaltede aktiver for USD 3,4/EUR 2,7 mia., mere end 195 medarbejdere på 19 kontorer og langsigtede relationer med långivere.

Abonner

Dokumenter og links