Fornyet politisk fokus på boligmangelen i Sverige

Stort underskud af boliger i Sverige giver nye muligheder for danske konsulenter, arkitekter og leverandører indenfor den danske bygge- og anlægsbranche

Udbuddet af lejeboliger i Sverige er generelt set ude af balance. Der er i mange kommuner og særligt i de større byer en stor mangel på boliger. I en undersøgelse fra Boverket med titlen ”Bostadsbristen ur et marknadsperspektiv” kan man læse om, hvor mange lejeboliger, som det vurderes, skal opføres over de næste 5 år. Kilder kommer frem til forskellige resultater, men ifølge Boverket skal antallet af boliger i hele landet øges med mellem 102.000 og 163.000 boliger. Boligmangelen er størst i Västra Götalands Län, Skåne Län og Stockholms Län, som henholdsvis har et underskud på 25.896, 30.992 og 51.456 boliger, viser en tidligere undersøgelse fra Boverket i 2011.

Stockholm er en af Europas hurtigst voksende regioner. At befolkningen kan blive ved med at vokse trods boligmangelen, menes at bunde i at flere bor i midlertidige lejemål eller i delte lejemål.

Der er ingen enkel løsning på problemet, som ligger meget højt på den politiske agenda i Sverige. I øjeblikket foretages en analyse og gennemgang af beskatningen af lejeboliger.  Tidligere undersøgelser tyder på, at en reduktion i ejendomsbeskatningen af udlejningsejendomme kan være om ikke hele løsningen på problemet så i hvert fald en delvis løsning. Analysen forventes fremlagt for den svenske regering i januar måned.

”Der er vist ingen tvivl om, at der er boligmangel i Sverige, og det er fra politisk hold også meget højt på agendaen at finde en løsning,” siger Daniel Kampmann fra handelsafdelingen på den danske ambassade i Stockholm og fortsætter ”uanset hvilke tiltag der gøres for at løse dette problem, vil det medføre en væsentlig større aktivitet inden for byggebranchen. Det er ikke bare opførelsen af boliger, men det er også hele infrastrukturen, der følger med – offentlig transport, indkøbscentre, veje, forsyning osv.”

Esben Bjerg Olesen fra personalebureauet Kebok har netop besøgt både Stockholm og Göteborg for at undersøge mulighederne for at samarbejde med svenske personalebureauer om levering af dansk arbejdskraft til infrastrukturprojekter. Han fortæller, ”Vi ser det som en stor mulighed for os at komme ind på det svenske marked umiddelbart før, infrastrukturopgraderingerne sker. Det gælder om at være på forkant og deltage aktivt i udviklingen af markedet.”

For at komme boligmangelen til livs, viser tal fra Länsstyrelsen, at der alene i Stockholmområdet skal opføres ca. 20.000 nye boliger om året.

Sverige er for mange danske eksportvirksomheder et meget strategisk marked, da det både er et nærmarked, men også et marked som forventes at have en BNP-vækst blandt de højeste i Europa de kommende år. Kombinationen af den nye incitamentsstruktur indenfor bygge- og anlægsbranchen og sund BNP-vækst skaber reelle og konkrete muligheder for danske virksomheder indenfor denne branche.

”Vi vil sandsynligvis komme til at se en stigning i eksporten - ikke blot fra danske entreprenør- og håndværksvirksomheder, men også generelle leverandører til bygge- og anlægsbranchen. Hvis antallet af boliger skal forøges med det antal, der er blevet spået om, betyder det også en generel stigning i en række afledede segmenter. Der vil blive skabt en større efterspørgsel på arkitekter, konsulenter, leverandører af udstyr til forsyningssektoren (vand, spildevand etc.), leverandører til infrastruktursektoren etc.,” vurderer Daniel Kampmann.

Daniel Kampmann, Eksportrådgiver
Danmarks ambassade i Stockholm
Tel: +46 (0) 8 406 7514
E-post: dankam@um.dk

Abonner

Multimedia

Multimedia

Citater

Der er vist ingen tvivl om, at der er boligmangel i Sverige, og det er fra politisk hold også meget højt på agendaen at finde en løsning. Uanset hvilke tiltag der gøres for at løse dette problem, vil det medføre en væsentlig større aktivitet inden for byggebranchen. Det er ikke bare opførelsen af boliger, men det er også hele infrastrukturen, der følger med – offentlig transport, indkøbscentre, veje, forsyning, osv.
Daniel Kampmann, den danske ambassade i Stockholm
Vi vil sandsynligvis komme til at se en stigning i eksporten - ikke blot fra danske entreprenør- og håndværksvirksomheder, men også generelle leverandører til bygge- og anlægsbranchen. Hvis antallet af boliger skal forøges med det antal, der er blevet spået om, betyder det også en generel stigning i en række afledede segmenter. Der vil blive skabt en større efterspørgsel på arkitekter, konsulenter, leverandører af udstyr til forsyningssektoren (vand, spildevand etc.), leverandører til infrastruktursektoren etc.
Daniel Kampmann, den danske ambassade i Stockholm
Vi ser det som en stor mulighed for os at komme ind på det svenske marked umiddelbart før, infrastrukturopgraderingerne sker. Det gælder om at være på forkant og deltage aktivt i udviklingen af markedet.
Esben Bjerg Olesen, personalebureauet Kebok