Fokus på brændstof kan forbedre bundlinjen

Trods flere års krise mangler transportbranchen endnu at udnytte potentialet for brændstofbesparelser. I ny rundspørge, som Shell og ITD står bag, svarer ni ud af 10 beslutningstagere i branchen, at dieselen fortsat er et sted, hvor der er penge at hente.

Spørger man beslutningstagerne i den danske transportbranche om deres syn på brændstof, er der bred enighed om en ting: Dieselen udgør en stor post på driftsbudgettet, og forbruget kan med fordel begrænses.

Alligevel tyder det på, at mange transportører mangler at høste brændstofgevinsterne. I hvert fald viser en rundspørge fra Shell og ITD, at hele 62 pct. af de adspurgte beslutningstagere, trods flere års krise og pres på forretningen, fortsat ser store muligheder for at reducere deres brændstofomkostninger.

”Set med positive briller, så viser rundspørgen, at der er en stor interesse for brændstof og en udbredt viden om, at dieselen er et sted, hvor der er penge at spare. Men noget kunne tyde på, at det halter med at få gjort noget ved det – måske fordi mange mangler de nødvendige kompetencer i mange virksomheder,” siger Line Edlefsen, marketing manager i Dansk Shell.

Mangler kompetencer

I rundspørgen svarer ni ud af 10, at brændstoffet er et område, hvor der er besparelser at hente. Flest blandt de største transportører (+13 lastbiler over 12 tons). Det er ligeledes blandt de største transportvirksomheder, at flest mener, de har evnerne til at realisere brændstofbesparelser.

Rundspørgen viser nemlig, at især de mindre transportører savner nødvendige kompetencer til at reducere forbruget. 

”Det er typisk de største virksomheder, der arbejder målrettet med brændstofbesparelser og også her, at flest vurderer, at de selv evner at reducere deres forbrug. Faktum er dog, at de små og mellemstore transportører har samme muligheder for at reducere brændstofforbruget, som de store. Her viser vores erfaringer, at f.eks. træning af chauffører, valg af brændstof og detaljeret overvågning af forbruget i virksomhedens biler kan spare så meget som 10-15 pct.,” forklarer Line Edlefsen.

Listepris afgør valg

Shell og ITD har også spurgt ind til, hvad der er afgørende for transportørernes valg af dieselleverandør. Her svarer godt tre ud af fire, at literprisen er afgørende for deres valg. Alligevel mener flere end hver tredje, at der er forskel på egenskaberne i de forskellige selskabers dieselprodukter. I rundspørgen svarer 27 pct., at de mener, der er diesel på markedet, som giver flere kilometer ud af en optankning. Alligevel vælger kun 7,5 pct. leverandør ud fra overvejelser om dieselkvalitet.

”Selv om mere end hver fjerde anerkender, at vi f.eks. med Shell FuelSave Diesel har et produkt, der giver ekstra kilometer ud af hver tank, er literprisen stadig afgørende for valg af olieselskab. Dermed risikerer transportørerne både at misse de små gevinster, der ligger i dieselen, men også de største gevinster, som ligger i en målrettet indsats med at spare brændstof i dagligdagen,” siger Line Edlefsen.

Det er analysevirksomheden Userneeds, der på vegne af Shell og ITD har lavet rundspørgen blandt beslutningstagere i transportbranchen. I alt deltager 67 personer med ansvar for daglig drift, flåde eller økonomi i undersøgelsen.

Abonnér på nyheder fra Shell på www.mynewsdesk.com/dk/shell

Yderligere information

Kontakt venligst, Line Edlefsen, marketing manager i Dansk Shell, Mobil: 4057 1594, E-mail: line.edlefsen@shell.com.

OM SHELL

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer.

Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel.

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og gas. Læs mere på www.shell.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links