Codan kober Trygg-Hansa for

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab Trygg-Hansa Försäkring AB og får nu en svensk markedsandel på godt 16 procent. Samtidig indleder Codan og Skandinaviske Enskilda Banken, SEB, et strategisk samarbejde, blandt andet gennem salg af hinandens produkter i Sverige og Danmark. Som et led i aftalen køber SEB Codan Bank, der skal fungere som springbræt for SEBs danske ekspansion. Både Codan og hovedaktionæren Royal & SunAlliance går efter flere opkøb i Norden og de baltiske lande For en lille måneds tid siden købte Codan det største forsikringsselskab i Litauen, og nu gør selskabet i stor stil sin entré på det svenske forsikringsmarked. Det sker med købet af Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab, Trygg-Hansa, som med en markedsandel på godt 14 procent står stærkt især på det svenske privatmarked. I forvejen ejer Codan nicheselskabet Holmia, der er markedsleder på børneforsikringer. Efter købet af Trygg-Hansa sidder Codan således på godt 16 procent af det svenske skadeforsikringsmarked. Jens Erik Christensen, nytiltrådt administrerende direktør i Codan og Managing Director for moderselskabet Royal & SunAlliance' aktiviteter i Europa, Mellemøsten og Afrika, siger, at Codan med ét har opnået en markant position på det svenske marked: "Det er meget få steder i Europa, hvor det fra den ene dag til den anden lader sig gøre at komme op på en markedsandel på godt 16 procent, eller mere end de ca. 13 procent, vi i dag har i Danmark. Samtidig får vi adgang til et af Sveriges stærkeste og bedste varemærker, idet Trygg-Hansas logo - redningskransen - er kendt af stort set alle svenskere. Et sådant brand giver os nogle fremragende muligheder at bygge videre på". Codan er i Royal & SunAlliance-gruppen ansvarlig for forretningsudvikling og drift i hele Norden samt de baltiske lande, og Jens Erik Christensen pointerer, at både Codan og Royal & SunAlliance fortsat ser på nye strategiske opkøb og samarbejdsmuligheder i området. Nordisk samarbejde om forsikring og bank Samtidig med købet af Trygg-Hansa indleder Codan et strategisk samarbejde med SEB. Det betyder blandt andet, at banken fortsat stiller sit store filialnet og hele sin kundebase til rådighed for salg af Trygg-Hansas forsikringer, ligesom både Codan og Trygg-Hansa gennem SEB kan tilbyde forsikringskunderne en bred vifte af bankprodukter i såvel Sverige som Danmark. "Vi betragter SEB som en meget dynamisk bank, og vores forventninger til samarbejdet er derfor store - ikke mindst i Danmark, hvor eksempelvis elektronisk handel og anvendelsen af Internetbanker kun lige er begyndt at slå an. Codan står i forvejen meget stærkt her, og lægger man hertil SEBs betydelige erfaring med Internetbanking, bliver det dobbelt interessant for os, fordi vi fremover vil kunne give kunder en stribe virkeligt attraktive og gennemprøvede tilbud", siger Jens Erik Christensen. Som en konsekvens af samarbejdet med SEB har Codan samtidig solgt sin bank til SEB. Det sker ifølge Jens Erik Christensen af to årsager: "Dels følger vi på andre markeder en samarbejdsstrategi, hvor vi gennem vores bankpartnere tilbyder en bred vifte af produkter til kunderne. Det har vi f.eks. gode erfaringer med i Italien og Spanien, og det tror vi også, vi vil få på de nordiske markeder. Dels betyder den nye samarbejdsaftale med SEB, at vi fandt det oplagt at lade dem overtage banken, fordi deres base i Danmark derved styrkes kraftigt. Så på den måde kan Codan i højere grad fokusere på forsikring, ligesom SEB fremover vil koncentrere sig om bankdrift". Springbræt For SEB betyder samarbejdsaftalen med Codan og overtagelsen af Codan Bank en styrket platform for den ekspansion, banken indledte i Danmark for knap to år siden: "For os er dette ikke kun et salg af Trygg-Hansa. Det er også et strategisk vigtigt samarbejde. SEB har nu en samarbejdspartner og en bro til Danmark, så vi hurtigere kan ekspandere i Norden. Vækst på investerings- og opsparingsmarkedet er meget vigtigt for os, og samtidig er aftalen en meget god løsning for både kunder og medarbejdere i Trygg-Hansa", siger koncernchef og VD i SEB, Lars Thunell. Fælles satsning på unit linked pensioner I det strategiske samarbejde indgår også en anden fælles satsning, nemlig Codan Link, der er Codans specialselskab for de såkaldte unit linked pensionsforsikringer. Det har SEB nu købt 49% af aktierne i. Selskabet har endnu ikke påbegyndt sin markedsføring. I et "unit linked" pensionsselskab kan kunden efter eget valg placere sin opsparing hos en ekstern fondsforvalter. Kunderne får derved adgang til en række opsparingsfonde, som bestyres af eksterne fondsforvaltere med mulighed for at placere hele opsparingen i aktier. Unit linked modellen er meget udbredt i Sverige, hvor SEB er markedsleder. Svenskernes ekspertise og erfaring skal derfor være med til at give det nye selskab en markant placering, når det går i luften senere på året. Som et sidste led i aftalen indgår den daglige fondsforvaltning i Codan. Forvaltningen vil fortsat være underlagt det danske Finanstilsyn, og Codan vil selv stå for investeringspolitikken, ligesom retningslinierne for fordeling på aktier og obligationer også fastlægges i Codans bestyrelse og direktion. "Det nye er, at vi fremover kan trække på SEBs betydelige ekspertise og erfaring, ikke mindst på udenlandske papirer. Man kan derfor sige, at vi 'insourcer' SEBs kompetence i fondsforvaltningen. Det forventer vi os meget af", siger Jens Erik Christensen. SEB forvalter i dag 550 milliarder svenske kroner og hører dermed til blandt Nordens allerstørste fondsforvaltere. Med overtagelsen af Trygg-Hansa og det litauiske selskab Lietuvos Draudimas når den samlede præmieindtægt på skadeforsikring i Codan-koncernen op på 8,5 milliarder kroner (1998-tal). Antallet af medarbejdere nærmer sig de 6.000. "På kort tid har vi fået et godt afsæt for den strategi, vi har lagt for Norden og de baltiske lande", siger Jens Erik Christensen. "En væsentlig del af vores globale strategi er at vokse på de markeder, hvor vi tror, vi kan blive en betydende og lønsom spiller, både ved organisk vækst og gennem opkøb. Kombinationen af Trygg-Hansa og Codan sammen med vores køb for en lille måneds tid siden af Litauens største forsikringsselskab giver os en meget stærk platform at arbejde videre fra". # # # Kontaktpersoner:Se nederst side 5 Fakta om aftalen Aftalen i hovedtal DKK (ca.) SEK Købet af Trygg-Hansa 3.600 mio. 4.300 mio. Salg af Codan Bank 750 mio. 885 mio. Salg af 49% af Codan Link 25 mio. 30 mio. Salg af Amagerbank aktier, 15,8% 80 mio. 94 mio. Bruttopræmier - skade: Codan koncernen 4.469 mio. 5.262 mio. Trygg-Hansa 3.693 mio. 4.348 mio. Antal medarbejdere: Danmark Sverige Codan Forsikring 2.150 266 Codan Bank 135 - Trygg-Hansa 60 1.240 Markedsandele (1998): Danmark Sverige Codan koncernen 13% 2% Trygg-Hansa 0% 14% 1.C odan køber Trygg-Hansa skadeforsikring for ca. 3,6 milliarder kroner. Selskabet har 1.240 medarbejdere. 2.S EB køber Codan Bank for 750 millioner kroner. Banken har 135 medarbejdere. 3.S EB køber 49 procent af aktierne i Codan Link, som selskaberne herefter vil drive i fællesskab på det danske marked. Købsprisen for aktierne er ca. 25 millioner kroner. 4.S EB overtager den daglige fondsforvaltning i Codan, inkl. Trygg-Hansa og Holmia. Handelen finansierer Codan ved såvel egenfinansiering og lån som ved en senere kapitaludvidelse i form af en aktieemission rettet mod de nuværende aktionærer. Fakta om selskaberne SEB: SEB Koncernen - Skandinaviska Enskilda Banken - er en af de største finansielle koncerner i Skandinavien. Koncernen forvalter en portefølje på knapt SEK 550 mia. og har samlede aktiver på SEK 720 mia. Skandinaviska Enskilda Banken blev dannet i januar 1972 efter fusionen mellem Skandinaviska Banken (etableret i 1864) og Stockholms Enskilda Bank (etableret i 1856). I december 1997 overtog Skandinaviska Enskilda Banken forsikringsselskabet Trygg-Hansa. I dag er SEB Koncernen repræsenteret i ca. 20 lande, og den beskæftiger ca. 13.000 medarbejdere og har tre millioner kunder. SEB tilbyder enkeltpersoner, virksomheder og institutioner en bred vifte af bank- og forsikringsydelser gennem en række forskellige kanaler; filialer, telefonbank, Internettet, call-centre og salgsfolk i marken. Det er SEBs vision at blive den førende udbyder af finansielle serviceydelser i Nordeuropa. Aktiv deltagelse i det voksende opsparingsmarked i hele den Nordiske region er én af SEB's generelle strategier. Dette vil blive gjort såvel gennem organisk vækst som ved hjælp af opkøb, alliancer og partnerskaber. Trygg-Hansa: Trygg-Hansa Försäkring AB blev grundlagt i 1828 og har 1,7 millioner privatkunder, cirka 50.000 erhvervskunder og 32.000 kunder i transportbranchen, hvor selskabet er førende på det svenske marked. Selskabet tilbyder et komplet udbud af privatforsikringer (bil, båd, bolig og ulykke) og erhvervsforsikringer til små og store virksomheder. Trygg-Hansa driver også virksomhed i datterselskabet Aktsam (bilforsikring) og i Danmark, Norge og Polen. Størstedelen af forretningerne klares via call-centre. Mere end 80 procent af salget af privatprodukter sker pr. telefon. Redningskransen - Trygg-Hansas logo Trygg-Hansa har i mange år haft et nært samarbejde med SLS, Svenska Livräddningssällskapet. Redningskransen er et af Sveriges mest kendte varemærker. Tal for 1998: Præmieindtægter (netto)4.238 mio. SEK Privatmarkedet Bil 1.802 mio. SEK Hus & hjem 1.011 mio. SEK Ulykke 344 mio. SEK Erhvervsmarkedet Bil 662 mio. SEK Erhverv 419 mio. SEK Antal ansatte 1.300 Royal & SunAlliance: Royal & SunAlliance er Storbritanniens største forsikringsselskab og et af verdens førende internationale forsikringsselskaber. Koncerndirektør er Bob Mendelsohn, mens Codans administrerende direktør Jens Erik Christensen har ansvaret for regionen 'Europe, Middle East & Africa'. Royal & SunAlliance driver forretning i mere end 130 lande i hele verden. Royal & SunAlliance er repræsenteret i 21 lande i Europa, inklusive alle de baltiske/nordiske lande med undtagelse af Letland og Estland. Royal & SunAlliance beskæftiger et personale på mere end 44.000 på verdensplan, hvoraf mere end 30.000 er i Europa. Ved udgangen af 1998 forvaltede Royal & SunAlliance en portefølje på mere end 57 mia. pund Tal for 1998 Skadepræmier på verdensplan, netto 6,9 mia. pund Skadepræmier i Europa, netto 4,7 mia. pund Skadepræmier i Skandinavien, netto 371 mio. pund Liv og pension på verdensplan 2,9 mia. pund Egenkapital 7,3 mia. pund Codan Codan-koncernen driver forsikrings- og pensionsvirksomhed i Danmark, Norge, Sverige og fra den fra 31. maj i år også i Litauen. I Danmark udbydes skade-, livs- og pensionsforsikringer til både privat- og erhvervsmarkedet, og koncernen største forretningsområde er dansk skadeforsikring. I Norge er Codans forretninger baseret på selskabet Nordenfjeldske Livsforsikring, og koncernen sælger livs- og pensionsforsikringer til privatmarkedet bl.a. i et joint venture med Fokus Bank. I Sverige har Codan indtil nu opereret gennem sit svenske datterselskab, Holmia Försäkring. Der har hidtil været fokus på privatmarkedet med motor-, hus-, syge- og ulykkesforsikringer. Tal for 1998: Egenkapital ultimo 1998 6.991 mio. kroner Koncernresultat før skat: 1.197 mio. kroner Koncernresultat efter skat 624 mio. kroner Dansk skadeforsikring, bruttopræmieindtægter: 3.842 mio. kroner Dansk Livs- og pensionsforsikring, bruttopræmieindtægter: 2.588 mio. kroner Svensk skadeforsikring, bruttopræmieindtægter: 568 mio. kroner Norsk livsforsikring, bruttopræmieindtægter: 39 mio. kroner Antal medarbejdere (ekskl. Trygg-Hansa, Lietuvos Draudimas, Litauen)ca. 2.600 Antal KundeCentre 41 Antal Erhvervs- og Pensionscentre 6 Kontaktpersoner: Codan: SEB: Administrerende direktør Jens Koncerninformationschef Gunilla Erik Christensen, telefon 33 Wikman, 55 43 19 telefon +46 8 763-8125, Direktør Poul Mortensen, E-mail: telefon 33 55 57 00, aften 46 gunilla.wikman@enskilda.se 35 93 18. Pressechef Boo Ehlin, E-mail: plm@codan.dk telefon +46 70 763 85 77 E-mail: boo.ehlin@enskilda.se Investor Relations: Lotta Treschow, telefon +46 8 763 95 59 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/21/19990621BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/21/19990621BIT00070/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og links