SAS Cargo investerer i ny køleteknologi

En ny kølecontainer til at holde produkter nedkølede under transport er blevet udviklet. Den fungerer i princippet som et mobil køleskab og den bliver drevet af batterier som sikrer en konstant temperatur over en længere tidsperiode.

- Med denne nye kølecontainer er vi i stand til at tilbyde kunder med temperaturfølsomme forsendelser endnu et produkt af høj kvalitet. Det garanterer en konstant temperatur i hele containeren fra det øjeblik det forlader afsenderen til det når frem til modtageren, siger Kenneth Marx, administrerende direktør i SAS Cargo Group A/S. Kølecontainer holder en konstant temperatur mellem to og 25 grader Celsius i mere end 36 timer uden brug af el. Det vil sige, at containeren ikke bruger strøm under flyvning, og på jorden kan batterierne blive genopladet af et almindeligt el-stik, hvis transporten varer længere end 36 timer. Denne nye transportløsning er fremstillet for at forbedre transporten for temperaturfølsomme produkter indenfor blandt andet pharma industrien og friske madvarer, som har et behov for at holde produkterne ved en konstant lav temperatur under lufttransporten. Containeren er resultatet af et samarbejde mellem de to svenske virksomheder; AB AirContainer og KTH og danske SAS Cargo. Luftfragtselskabet har testet containerne i løbet af de seneste måneder. De første "flyvende køleskabe" står klar til brug fra september. De fleste køletransporter i dag bruger tøris til at nedkøle forsendelserne. Dette holder produkterne afkølede, men det er svært at holde en konstant temperatur over hele containeren.