SAS Cargo modtager prestigefyldt kvalitetscertificering

SAS Cargo modtog tirsdag den 20. december 2005 det diplom, der beviser at luftfragtvirksomheden er blevet Cargo 2000 (C2K) certificeret. Certificeringen øger kvaliteten og understøtter papirløse forsendelser.

- C2K systemet gør det muligt for os at reagere proaktivt i forhold til vores kunder hvis vi har en forsinkelse eller hvis en kunde ikke har afleveret godset i rette tid. Dermed får begge parter tid og mulighed for at rette eventuelle fejl og dermed spare værdifuld transporttid, siger administrerende direktør for SAS Cargo Group A/S, Kenneth Marx. C2K kvalitetssystemet sørger for, at der bliver udvekslet identiske kvalitetsmålinger mellem afsender og flyselskab, hvilket gør det nemmere og enklere at finde frem til mulige forbedringsområder i transportkæden. Det nye kvalitetssystem arbejder på at skære antallet af processer ned i transportforløbet mellem afsender og modtager. Dette vil især reducere andelen af arbejdstunge processer, ligesom at det vil mindske tiden, som bliver brugt på at håndtere uregelmæssigheder. Cargo 2000 er en IATA interessegruppe, som har samlet en række store virksomheder, p.t. 45, blandt flyselskaber, speditører og fragthåndterings agenter, med det formål at indføre et nyt kvalitetsstyringssystem for den globale luftfragtsindustri. Målet er at indføre målbare processer, der er støttet af data og som bygger på fælles kvalitetsstandarder. Dermed øges effektiviteten og kundeservicen samtidig med at driftsomkostningerne mindskes.

Abonner

Dokumenter og links